Detailhandelsbeleid ter discussie

Foto:

De gemeente wil de detailhandelsstructuurvisie (DSV) aanpassen aan de eisen van deze tijd.

Met een up-to-date detailhandelsbeleid wil de gemeente een aantrekkelijke winkelstructuur en een gezond ondernemersklimaat realiseren.

Deze visie gaat over de gehele gemeente. De gewenste functie en positie van het centrum van Nijkerk en Hoevelaken wordt hierin bepaald, maar ook worden er keuzes gemaakt voor de detailhandelsmogelijkheden in woonwijken, in Nijkerkerveen en op de bedrijventerreinen.

Nu worden zulke visies heden ten dage niet alleen maar in het stadhuis met deskundigen opgeschreven. De mening en ideeën van betrokkenen worden steeds meer gewaardeerd. Daarom waren ondernemers in januari uitgenodigd een enquête in te vullen en om woensdagavond mee te komen praten. Daar waren meer dan 30 ondernemers op afgekomen. Meer dan de helft van de gemeenteraad keek toe en luisterde mee. Het resultaat van de “dialoogtafels” wordt meegenomen tijdens het ontwikkelen van het nieuw detailhandelsbeleid.

Voor het zover was lichtte Thijs Lenderink (l&O Research) de resultaten van “Koopstromen onderzoek” toe. Lenderink had een onderscheid gemaakt tussen dagelijkse en niet-dagelijkse bestedingen> Hij had daar interessante cijfers over. Zo blijkt van de dagelijkse koopkrachtbestedingen 91% in Nijkerk uitgegeven te worden, 2% wordt buiten Nijkerk besteed en 6% wordt via het internet uitgegeven.

Bij de niet-dagelijkse bestedingen liggen de percentages echt anders. Dan wordt 47% in Nijkerk besteed, 35% buiten Nijkerk (Amersfoort bijvoorbeeld) en 22% wordt via het internet uitgegeven.

Hij had ook geconstateerd, dat de waardering van het winkelend publiek langzaam afneemt

Hij stipte nog een ander aspect aan. We hebben winkels in het centrum, maar ook aan de rand van Nijkerk. Bijvoorbeeld in Watergoor, waar de bouwmarkten en zo zitten. Nijkerk laat alles bij elkaar een lichte groei in bestedingen zien. Maar, niet in het centrum. Daar nemen de bestedingen af. Hij noemde dat een belangrijk punt voor de te ontwikkelen visie.

In Hoevelaken dalen de bestedingen en het centrum, waar voornamelijk dagelijkse boodschappen gedaan worden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden