Komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Foto:

Wanneer u een laag inkomen heeft en voor bijzondere kosten komt te staan, kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand.

Het moet dan wel noodzakelijk zijn dat u die kosten maakt.

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra kosten. U krijgt de vergoeding als gift of als lening. Hoe hoog de bijzondere bijstand is, hangt af van het soort kosten dat u maakt. De gemeente gaat uit van de goedkoopst passende oplossing.

Voorbeelden

 • vervoer voor medische behandelingen buiten de gemeente Nijkerk;
 • leges voor een gehandicaptenparkeerkaart;
 • leges voor wanneer u woningurgentie heeft gekregen;
 • leges voor een verblijfsvergunning;
 • noodzakelijke kosten beschermingsbewind;
 • noodzakelijke kosten van een uitvaart;
 • noodzakelijke verhuizing;
 • meerkosten van gas en elektra als gevolg van een ziekte of handicap;
 • meerkosten van vervanging vanwege slijtage van kleding en beddengoed, het vermaken van kleding en bewassing bij een medische indicatie;
 • kosten van het aanhouden van de woning gedurende een tijdelijke opname in een inrichting;
 • noodzakelijke kosten van voedingssupplementen en de meerkosten van een dieet;
 • noodzakelijke kosten kinderopvang
 • woonkostentoeslag;
 • kosten van alarmeringsapparatuur.
 • Medische kosten

Het uitgangspunt is dat er geen bijzondere bijstand wordt verstrekt voor medische kosten. De gemeente biedt minima de mogelijkheid om een ziektekostenverzekering af te sluiten, die voldoende dekking biedt voor de meest voorkomende medische behandelingen. Slechts op grond van individuele omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.

Voor de kosten van de eigen bijdrage(n) op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is wel bijzondere bijstand mogelijk (met uitzondering van de eigen bijdrage voor orthopedisch schoeisel en van de eigen bijdrage voor verblijf in een inrichting). De eigen bijdrage is wat anders dan het eigen risico! Hiervoor is geen bijzondere bijstand mogelijk.

Wanneer kom ik in aanmerking voor bijzondere bijstand?

De kosten ontstaan door bijzondere omstandigheden;
U kunt de kosten niet uitstellen;
U kunt de kosten niet anders vergoed krijgen, bijvoorbeeld via zorgverzekering of individuele inkomenstoeslag;
U heeft niet voldoende inkomen of eigen vermogen;
Kosten zijn aantoonbaar en noodzakelijk.
Wanneer moet ik de aanvraag bijzondere bijstand indienen? Let op, dit is veranderd!

De gemeente vergoedt alleen kosten die niet langer dan drie maanden geleden zijn gemaakt. Ook de nota’s moeten binnen 3 maanden na ontvangst worden ingeleverd om bijzondere bijstand te kunnen krijgen.

Meer informatie

Hier vindt u informatie, kunt u digitaal een aanvraag doen en formulieren downloaden. U kunt ook bellen naar het Loket MO (tel. 14 033) of een afspraak maken bij het Loket MO.

 

'

Reacties

article
126306
Wanneer u een laag inkomen heeft en voor bijzondere kosten komt te staan, kunt u
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/126306/komt-u-in-aanmerking-voor-bijzondere-bijstand-2/
2019-04-09T16:31:22+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2018/10/18110518/2018-10-18-zomermarktt-Arkemheen-geld-4.jpg
nijkerk nijkerkerveen hoevelaken
Gemeente, Nieuws