Routekaart (op weg naar energieneutraal Nijkerk) staat voor vier jaar vast

Foto:

De routekaart – waar het donderdagavond in de raad lang over ging – geeft aan welke kant Nijkerk op moet om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dat voor elkaar te krijgen moest de gemeenteraad met drastische maatregelen instemmen. En dat deed ze, al zijn er nog altijd zorgen. Bijvoorbeeld over de enorme hoeveelheid van 184 hectare aan zonneparken. Er zijn ook zorgen over de haalbaarheid, want hoe zorg je ervoor dat mensen 50% van hun energieverbruik besparen.

Het was het belangrijkste agendapunt van de gemeenteraad afgelopen donderdag. Eigenlijk waren alle partijen het wel met elkaar eens. Ze hadden moeite met de 814 hectare landbouwgrond, die nodig zou zijn voor de aanleg van zonnecentrales (zoals de LTO die noemt). Wat de windmolens betreft was men tamelijk eensgezind: acht moet kunnen. De CU-SGP vroeg meer aandacht voor de de noodzakelijke energiebesparing. Volgens Hans Lok moet daar niet te licht over gedacht moet worden. “Dat gaat ons allemaal raken.” Van Elteren van de Lokale Partij vond, dat er veel meer naar alternatieve oplossingen gekeken moet worden. Hij noemde als voorbeeld de superkritische watervergassing. VVD-ér Van der Woerd was van mening, dat er intussen wel begonnen moet worden. Al was het maar met de aanleg van 40 hectare zonnepanelen.

Wethouder Dijksterhuis zat met een knoop in zijn maag. “We staan hier voor een gigantische opgave de komende 30 jaar en die opgave zal nog generaties lang effect hebben.” Tegelijk was hij ook hoopvol, dat de nodige stappen gezet zullen worden.

Hij kwam de partijen in alle opzichten tegemoet. Je zou dus kunnen zeggen, dat raad en college het in grote lijnen eens zijn hoe de weg naar een energieneutraal Nijkerk in 20150 bewandeld moet worden. Hij zegde toe te gaan onderzoeken waar in Nijkerk braakliggende gronden zijn die geschikt kunnen worden gemaakt voor zonneparken. Voor de Lokale Partij is dat genoeg om in te stemmen met het besluit: ‘maar we blijven het oneens met het aantal van 184.

Van Elteren van de Lokale Partij pleitte voor meer windturbines; ‘want voor iedere windturbine hebben we 20 hectare minder zonnenpark nodig.’ Voor windmolens zijn door de Rijksoverheid strenge regels opgesteld. Dijsterhuis wil kijken of er nog wat rek in die wet zit om meer turbines te plaatsen, maar hij geeft de VVD ook gelijk: ‘die regels zijn er niet voor niets.’ Een ander mogelijkheid is voor de Lokale Partij om windtubines ‘ergens in Groningen of Friesland neer te zetten.’ Maar daar ziet de wethouder geen kans. Dijsterhuis: ‘Ik ben nog geen gemeente tegengekomen die ruimte aanbiedt, daarna vind ik ook uit principe dat iedere gemeente zelf verantwoordelijk is voor de eigen energietransitie.

De conclusies van donderdagavond over de routekaart, waarin Nijkerk op weg gaat om in 2050 energie neutraal te zijn

  1. we moeten nu beginnen
  2. er wordt jaarlijks gemonitord, terug gekoppeld en bijgesteld
  3. tot 2023 staat het te bewandelen pad wel vast
  4. om het na 2023 ook goed te blijven doen, is wel veel flexibiliteit nodig
  5. bewoners moeten kunnen participeren.

De routekaart werd unaniem aangenomen.

Dit bericht is in samenwerking met Ellen Kamphorst (omroep Gelderland) tot stand gekomen

Dossier:

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden