Prinjesdag 2019: wat verandert er voor woningbezitters?

Foto:

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota en de financiële plannen voor 2020.

Welke financiële veranderingen raken jou als huiseigenaar? Domicilie Makelaars zet de 10 belangrijkste wijzigingen op een rij.

1. Woningmarktimpuls van € 2 miljard

Met een fonds van twee miljard euro wil de overheid de woningnood aanpakken. Uit dat fonds kunnen gemeenten subsidies krijgen voor nieuwbouwprojecten. Ook kunnen woningcorporaties rekenen op belastingvoordelen als zij gaan bijbouwen.

2. Verbetering positie starters

Het kabinet denkt na over mogelijkheden om het starters makkelijker te maken een huis te kopen. Het gaat met name over mogelijkheden die starters een betere positie geven ten opzichte van beleggers die huizen kopen om te verhuren. Een mogelijke maatregel is starters vrij te stellen van overdrachtsbelasting (nu 2 % over de koopsom) bij de aankoop van hun eerste woning. Het ministerie van Financiën bekijkt nog of deze maatregel effectief en uitvoerbaar is.

3. Tweeverdieners kunnen meer lenen

Tweeverdieners kunnen in 2020 meer hypotheek krijgen op basis van hun gezamenlijke inkomen: om de maximale hypotheek te bepalen mag je het hoogste inkomen vermeerderen met 80% van het lagere inkomen. In 2019 is dit 70%.

4. Inkomstenbelasting gaat omlaag

In 2020 dalen de tarieven voor de inkomstenbelasting. Met ingang van 2021 wordt het tweeschijvenstelsel ingevoerd. Het maximale belastingtarief daalt van 52,75% naar 49,50%. Door deze verandering houd je netto meer over. Bekijk de huidige en toekomstige schijvenstelsels.

5. Hypotheekrenteaftrek wordt verder beperkt

Met ingang van 2020 wordt het hoogste tarief waartegen je hypotheekrente kunt aftrekken versneld afgebouwd met 3%. Voorheen daalde dit tarief met 0,5% per jaar tot 49% in 2019. In 2020 daalt het tarief naar 46%. Dit is van belang voor belastingbetalers met een inkomen in box 1 dat hoger is dan ca. €68.500 in 2019. Lees meer over de hypotheekrenteaftrek.

6. Het eigenwoningforfait daalt

Het kabinet wil huiseigenaren compenseren voor de versnelde beperking van de hypotheekrenteaftrek. Daarom gaat het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.080.000 omlaag met 0,05 %. In 2020 komt het tarief voor het eigenwoningforfait voor deze woningen dan uit op 0,6 %.

Voor huiseigenaren is dat gunstig. Als het eigenwoningforfait daalt, wordt de aftrek eigen woning hoger; dit kan leiden tot een hogere belastingteruggave.

7. Kleine of geen hypotheekschuld: meer belasting

De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Wet Hillen) wordt in totaal in 30 jaar afgebouwd. In 2019 is daarmee begonnen en was de aftrekpost geen 100 %, maar 96,67 % van de bijtelling van het eigenwoningforfait. In 2020 daalt dat percentage naar 93,33%. Lees meer over de Wet Hillen.

8. WOZ-waarde stijgt

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2020 naar verwachting van de Waarderingskamer met 8 % tot 10 %. De WOZ-waarde die je in 2020 ontvangt geeft de marktontwikkeling weer tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019.

Een hogere WOZ-waarde kan leiden tot een hoger eigenwoningforfait. Hierdoor daalt de aftrek eigen woning en daalt ook je belastingteruggave.

9. NHG-kostengrens ook bij oversluiten

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wil de kostengrens voor aankoop per 1 januari 2020 ook laten gelden bij oversluiten. Heb je een hypotheek zonder NHG en wil je oversluiten naar een NHG-hypotheek, dan mag de taxatiewaarde van de woning niet hoger zijn dan de NHG-kostengrens.

In november wordt duidelijk of het Ministerie van Binnenlandse Zaken dit voorstel goedkeurt.

10. Koster koper meefinancieren bij NHG niet meer mogelijk

In 2019 kun je de kosten koper en de aanvullende kosten bij een NHG-hypotheek tot 6 % meefinancieren als de taxatiewaarde van het huis hoger is dan de koopsom. Echter gaan veel banken en geldverstrekkers hier anders mee om. De meeste houden de laagste waarde van de taxatiewaarde of de koopsom aan. Daardoor kun je in de praktijk de kosten veelal niet meefinancieren.

Per 1 januari 2020 wil NHG deze mogelijkheid laten vervallen. NHG gaat in het geval van een hogere taxatiewaarde uit van de koopsom als maximaal leenbedrag, en andersom. Een hogere taxatiewaarde geeft je dan dus geen extra financieringsruimte meer. De kosten koper en de aanvullende kosten komen voor eigen rekening.

In november wordt duidelijk of het Ministerie van Binnenlandse Zaken dit voorstel goedkeurt.

Of je netto meer gaat betalen voor je huis hangt af van het geheel aan maatregelen van het kabinet en jouw persoonlijke situatie. Ook moeten sommige plannen nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Pas tegen het einde van 2019 weten we écht wat er allemaal verandert.

Lees hier het volledige pakket van plannen en maatregelen voor het komende jaar.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden