Lokale organisaties werken samen in actieplan dementie

Foto: pixabay.com

Professionals en andere betrokkenen van het lokale Netwerk Dementie kwamen op 1 oktober bij elkaar om gezamenlijk een actieplan te ontwikkelen voor een dementievriendelijke samenleving.

Om dat te bereiken moeten partijen hun krachten bundelen. Ook moeten zij meer oog hebben voor wat mensen met dementie en hun omgeving nodig hebben. De bijeenkomst is een geslaagde eerste stap om via uitwisseling tot speerpunten en samenwerking te komen.

Speerpunten

  • Meer bewustwording en voorlichting over dementie
  • Startpunt is de vraag/ behoefte van inwoners met dementie en hun mantelzorgers
  • Mensen met dementie, hun mantelzorgers en de samenleving ook zelf met ideeën laten komen.
  • Passende, zinvolle daginvulling op maat, laagdrempelig en gericht op ‘gewoon meedoen’.

Grote stap

Wethouder Dijksterhuis: ”Vandaag hebben we een mooie stap gezet bij het realiseren van een actieplan op het gebied van een dementievriendelijke gemeente. Het was goed om te zien hoe zoveel verschillende partijen, geïnspireerd door een ervaringsdeskundige, aan de slag willen om iets voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te kunnen betekenen. Iedereen doet ertoe in de gemeente Nijkerk en daar willen alle partijen zich gezamenlijk voor inzetten.”

Conclusies uit inventarisatie

Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten gedeeld van een grotere inventarisatie rond dementie in de gemeente Nijkerk door zorgadviesbureau Raedelijn. Deze bestond voornamelijk uit een gespreksronde met een groot aantal betrokkenen: professionals en managers van zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van de oudere inwoners uit de gemeente. Daaruit bleek dat een actieve rol van de sociale omgeving een voorwaarde is om langer thuis te kunnen wonen. En het blijft cruciaal om elkaar als organisaties te kennen en inzichtelijk te maken wie wat doet, wanneer en op welke wijze.

Met minder beschikbaarheid van professionals en vrijwilligers is het noodzakelijk om de zorg en ondersteuning slimmer te organiseren. Daarbij hoort een intensievere samenwerking en soms ook durven en willen loslaten. “Gemeenten hebben er steeds meer taken bij gekregen voor de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Gemeenten zijn daarmee een belangrijke partner geworden in het dementienetwerk”, aldus procesbegeleider Edith de la Fuente van Raedelijn.

Het vervolg

De begeleidingsgroep (bestaande uit afgevaardigden van diverse partijen en de gemeente) stelt de komende tijd een ‘agenda voor de toekomst’ op. Zij doet dit op basis van de input van de avond en het eerder uitgevoerde inventariserende onderzoek. De begeleidingsgroep legt dit document voor aan het Strategisch Overleg Kwetsbare Ouderen. Na akkoord gaan werkgroepen aan de slag om de verschillende onderwerpen verder uit te werken in projectplannen. Daarnaast hebben de aanwezigen aangegeven om 1 à 2 keer per jaar samen te komen om actualiteiten, inzichten en ontwikkelingen met elkaar te bespreken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

0