Jeugdzorg naar Schots model

Foto:

De aanwezigheid van drie wethouders onderstreepte het belang van de inspiratiebijeenkomst in Kade 10 dinsdagavond

Een fraai scrabblewoord voor een themamiddag in Kade 10, waar rond de 100 mensen uit het jeugdwerk, gezondheidszorg (waaronder verloskundigen), ambtenaren, boa’s en vertegenwoordigers uit het onderwijs bijeen kwamen om van gedachten te wisselen.

Centraal stond een activiteitenplan, dat hoort bij het jeugdprogramma “Een kindvriendelijke en gezinsvriendelijke gemeente Nijkerk 2019-2023”.

Girfec

De eerste spreker was wethouder Nadya Aboyaakoub, die haar verontwaardiging over de rijksoverheid niet onder stoelen of banken schoof. Maar – en dat was belangrijker – ze voerde een pleidooi voor een beleid, dat uitgaat van de vraag: “Wat kunnen wij voor dit kind in deze situatie doen.

Om dat beleid handen en voeten te geven, is naar Schotland gekeken. Daar wordt sinds 2005 gewerkt aan en met het GIRFEC (Getting It Right For Every Child). Bill Alexander legde uit, wat dat inhoudt en welke successen dit Schotse programma boekt. Harde cijfers had hij niet. Wel kon hij – met enige trots – vertellen, dat het programma al drie verschillende regeringen overleefd had.

Ely Hackmann sprak met wethouder Aboyaakoub over de rijksoverheid en over Girfec.

Voorkomen is beter dan genezen

Oud-hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom Guus Schrijvers is expert op het gebied van effectieve interventies,trends en ontwikkelingen binnen de Publieke Gezondheidszorg. Hij nam het publiek mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van effectieve preventieve programma’s. Hij gaf voorbeelden, die aantoonden dat voorkomen nog altijd beter dan genezen is. Die voorbeelden kwamen uit Nederland en uit het buitenland.

Vier thema’s

Voor de borrel gingen de aanwezigen uiteen om in kleinere groepen over vier thema’s van gedachten te wisselen. De resultaten daarvan neemt het college mee in de verdere ontwikkeling van het beleid.

1. Samen Starten Nijkerk
Kansrijke Start(de eerste 1000 dagen van één kind) De jeugd- en welzijnsorganisaties in Nijkerk hebben de handen in een geslagen om kinderen de best denkbare start te geven. Samen starten is een programma voor (aanstaande) ouders met kinderen tot 4 jaar. Het bestaat uit drie onderdelen:- Centering pregnancy.- Ouderschapskring- Moeders informeren moeders. Is dit een goede manier en hoe kan het nog beter?

2. Ketenaanpak overgewicht
Overgewicht heeft vaak grote impact op de gezondheid en het functioneren van kinderen. Het ‘Landelijk model ketenaanpak voorkinderen met overgewicht en obesitas’ beschrijft een structuur om een lokale ketenaanpak voor deze kinderen in te richten. kan zo’n keten ook in Nijkerk opgezet worden en hoe moet dat dan?

3. Tijdig herkennen & ondersteunen, school als vindplaats
Er komen  steeds meer kinderen in ambulante jeugdhulp. Er gaan gemiddeld 1 op de 10 kinderen tussen 10 en 12 jaar naar de GGZ. Hoe stop je deze trend? Kunnen scholen problemen eerder aan zien komen en die met lichtere ondersteuning oplossen? Relevant hierin is waar de grens tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp ligt. Ook is de grens tussen regulier en speciaal onderwijs van belang.

4. De Nijkerkse Sociale Route (eigen kracht) 
De Nijkerkse Sociale Route, naar het idee van de Nieuwe Route, gaat uit van eigen kracht. Vanaf de vraag tot en met het plan gaat het om de inwoner én zijn sociale omgeving. Samen bespreken we de vraag, samen zetten we stappen richting de oplossing door uit te gaan van wat wél mogelijk is. Hoe gaat dit proces in z’n werk?

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen