Subsidiemogelijkheden voor herdenken en vieren 75 jaar vrijheid

Foto:

Het college stelt 1 euro per inwoner, afgerond € 45.000, ter beschikking voor een tijdelijke subsidieregeling ten behoeve van de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid in 2020.

De subsidie is bedoeld om initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen.

Organisatoren van activiteiten kunnen tot 15 januari 2020 een aanvraag bij de gemeente indienen. Op de website van de gemeente is de regeling te vinden en is te lezen aan welke voorwaarden een activiteit moet voldoen. De gemeente zal daarnaast ook kijken naar goede spreiding in de tijd, in locatie en in aanvragers.

Voldoet een activiteit aan de voorwaarden, dan is een subsidie van 50% van de kosten mogelijk, met een maximum van € 5000,-. Wordt er voor meer dan € 45.000,- aan subsidie aangevraagd, dan wordt het bedrag in verhouding onder de aanvragen verdeeld.

Wethouder Marielle Broekman: “Ik ben erg onder de indruk van de vele initiatieven die in Hoevelaken, Nijkerk en Nijkerkerveen door diverse organisaties en particulieren worden opgepakt. Daarbij is ook duidelijk geworden dat veel mooie initiatieven financieel helaas nog niet helemaal haalbaar bleken. Vandaar dat we als college tijdens de raadsvergadering van 31 oktober hebben toegezegd een subsidieregeling in het leven te roepen. Ik ben er van overtuigd dat we straks onze vrijheid op een mooie manier herdenken en heel feestelijk gaan vieren!”.

Regie

De afgelopen maanden heeft de gemeente een regierol op zich genomen. In juni was er een ronde- tafelbijeenkomst voor inwoners en maatschappelijke organisaties uit alle kernen om samen te verkennen wat er binnen de gemeente op stapel staat in het kader van de viering van 75 Jaar vrijheid.

De gemeente heeft vervolgens Lionsclub Nijkerk gevraagd om naar het voorbeeld van Lionsclub Hoevelaken organisatoren te ondersteunen. Lionsclub Nijkerk heeft de tweede ronde-tafelbijeenkomst op 28 oktober geleid. Een derde bijeenkomst is 10 december gepland.

online evenementenkalender

Vanuit de regierol zal het college op verzoek van de aanwezigen bij de ronde-tafelbijeenkomst een online evenementenkalender maken voor alle activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid. Hiermee is er zowel voor organisatoren als voor bezoekers op één plek te zien wat er in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen specifiek te doen is op gebied van herdenken en vieren..

Levenslicht

De gemeente Nijkerk doet mee aan het Levenslicht monument. Op initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt in januari 2020 dit tijdelijk monument met lichtgevende stenen (kunstenaar Daan Roosegaarde) onthuld in gemeenten waar Joden, Roma en Sinti zijn vervolgd. Hiervoor stelt het college de gevraagde € 2000,- ter beschikking.

Dossier:
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen