Wijziging Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Image by Kevin Schneider from Pixabay
Foto:

Werkt u als zelfstandig ondernemer en bent u geboren voor 1 januari 1960?

Leest u dan verder.

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt de uitkeringsregeling voor oudere zelfstandige ondernemers. De leeftijd waarop u een uitkering kunt aanvragen als oudere zelfstandige met een niet-levensvatbaar bedrijf, wijzigt van 55 jaar naar 60 jaar in 2020. De afbouw van de Bbz-ouderenregeling heeft geen gevolgen voor personen die nu al gebruik maken van deze regeling.

Wat is het Bbz?

Het Bbz is een sociaal vangnet voor startende, oudere en gevestigde zelfstandigen. Kern van het Bbz is dat het bedrijf of zelfstandig beroep van de ondernemer levensvatbaar is, en dat u afhankelijk bent voor uw levensonderhoud van het inkomen uit eigen bedrijf. De wijziging heeft gevolgen voor personen die geboren zijn vóór 1 januari 1960. En voor ondernemers in de binnenvaart. Hierover leest u hieronder meer.

Beperking nieuwe instroom van oudere zelfstandigen

De huidige specifieke Bbz-ouderenregeling wordt met ingang van 1 januari 2020 afgebouwd. Op grond van deze regeling mochten oudere zelfstandigen vanaf 55 jaar hun niet-levensvatbare bedrijf voortzetten met een inkomensaanvulling tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Instroom in deze regeling is met ingang van 1 januari 2020 alleen nog mogelijk voor zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf die geboren zijn vóór 1 januari 1960 (die dus op 31 december 2019, 60 jaar of ouder zijn). De datum van aanvraag is bepalend voor de vaststelling of een oudere zelfstandige nog in aanmerking kan komen voor de Bbz-ouderenregeling. Dit betekent dat zelfstandigen van 55 tot 60 jaar met een niet-levensvatbaar bedrijf nog tot en met 31 december 2019 een aanvraag kunnen indienen voor de Bbz-ouderenregeling.

Ondernemers in de binnenvaart kunnen een aanvraag indienen bij hun woongemeente
Met ingang van 1 januari 2020 is een aanvraag bij een centrumgemeente niet meer mogelijk. Ondernemers in de binnenvaart kunnen zich met ingang van 1 januari 2020 met een aanvraag melden bij hun woongemeente. Als u geen vaste woonplaats heeft, dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente waar u, op het moment van aanvraag, uw ligplaats heeft. Als u nu al gebruik maakt van deze Bbz-regeling, dan wordt dit ongewijzigd uitgevoerd door deze centrumgemeente.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden