Nog steeds krapte op Amersfoortse arbeidsmarkt

Foto:

AMERSFOORT – In de regio Amersfoort daalde het aantal WW-uitkeringen in november met 3,4% sterker dan het gemiddelde van geheel Nederland (-2,5%).

In vergelijking met een jaar eerder is er nog steeds sprake van een forse regionale afname van WW-uitkeringen van 18,2%. De spanning op de arbeidsmarkt blijft hoog. De arbeidsmarkt in de regio Amersfoort is in het derde kwartaal 2019 net als in bijna alle regio’s in Nederland ‘krap’ te noemen.

Sterke daling WW-uitkeringen

Eind november 2019 verstrekte UWV 4.120 WW-uitkeringen in de regio Amersfoort. In november nam het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort ten opzichte van oktober af met 143 (-3,4%). In de regio daalde het aantal uitkeringen ten opzichte van november 2018 het sterkst in de sector zorg en welzijn (-240 uitkeringen). De procentuele daling van het aantal uitkeringen was met 28,6% het sterkst in de financiele dienstverlening (-110 uitkeringen). Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, lag met 2,3% in november 2019 in de regio Amersfoort onder het landelijk WW-percentage van 2,5%. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort met 918, oftewel 18,2%. Nederland als geheel liet vorig jaar een afname van 14,6% van het aantal WW-uitkeringen zien.

Krapte in veel sectoren

De spanning op de arbeidsmarkt blijft hoog. De arbeidsmarkt in de regio Amersfoort is in het derde kwartaal 2019 net als in bijna alle regio’s in Nederland, m.u.v. Groningen en Drenthe, ‘krap’ te noemen. Het aantal kortdurend werkzoekenden met een WW-uitkering (tot zes maanden) is namelijk relatief beperkt ten opzichte van de geraamde openstaande vacatures. Twee jaar geleden was de arbeidsmarkt in de regio Amersfoort al ‘krap’. Met 6.100 openstaande vacatures in 2019, was in de regio de vraag naar arbeidskrachten aan het eind van het derde kwartaal een stuk groter dan in 2018. Aan het eind van het derde kwartaal in 2018 stonden er in de regio Amersfoort 5.600 vacatures open.

Beroepsgroepen en de spanning op de arbeidsmarkt

In de arbeidsmarktregio Amersfoort nam het aantal beroepsgroepen met een ‘zeer krappe’ spanning op de arbeidsmarkt het afgelopen jaar toe van twee naar drie beroepsgroepen. Het aantal beroepsgroepen met een ‘gemiddelde’ en ‘ruime’ spanning is gelijk gebleven. Van een ‘gemiddelde’ spanning is sprake wanneer er op globaal niveau een evenwicht tussen het aantal kortdurende werkzoekenden met een WW-uitkering en de geraamde openstaande vraag. Bij een ‘ruime’ spanning is er voldoende arbeidsaanbod aanwezig.

Tekorten doen zich vaak voor in specifieke beroepen en zijn onder andere het gevolg van beperkte beschikbaarheid van werkzoekenden met recente werkervaring en van de mismatch tussen functie-eisen en kwalificaties van werkzoekenden. Binnen de sector techniek gaat het in de regio o.a. om beroepen als monteur, elektricien, loodgieter of operator procesindustrie/ voedingsindustrie. Ook in de bouwsector treden er nog steeds knelpunten op bij het vinden van vakmensen zoals metselaars, timmerlieden, werkvoorbereiders en uitvoerders. Op ICT-gebied betreft het onder andere developers specifieke toepassingen en programmeurs voor specifieke talen zoals Java en PHP, maar ook applicatie-/ systeem-/ functioneel beheerders. In de meeste sectoren, dus niet alleen in de ICT-sector zelf, is de vraag naar ICT’ers groter dan het aanbod. Ook buiten de sectoren techniek en ICT vormen moeilijk vervulbare vacatures een groeiend probleem.

UWV Spanningsindicator

De UWV Spanningsindicator geeft aan waar op de arbeidsmarkt mogelijk tekorten of overschotten zijn. Dat levert bruikbare inzichten op voor werkzoekenden én werkgevers. Als er bijvoorbeeld voor een bepaald beroep elders een hogere spanning geldt dan in de eigen arbeidsmarktregio, is het voor werkzoekenden verstandig om over de grenzen van de eigen regio heen te kijken en de zoekstraal in die richting te verbreden. Werkgevers kunnen de spanningsindicator juist gebruiken om gebieden te identificeren waar de arbeidsmarkt minder gespannen is en er dus nog kandidaten te vinden zijn voor hun vacatures. Zo helpt de spanningsindicator om kansen op de arbeidsmarkt te benutten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden