Herinrichting Venestraat na inspraak definitief

Foto:

Nadat een aantal straten in het centrum zijn opgeknapt, is de Venestraat aan de beurt

Heikel punt vormden de parkeerplekken. Op basis van het advies van de klankbordgroepen en een inspraakronde in het museum heeft het college besloten om in de Venestraat 9 bewonersplekken te maken, 1 plek voor de tandarts en 1 shop & Go plek.

De (straks autoluwe0 Venestraat wordt zo opgeknapt, dat de straat weer jaren lang voldoet aan alle eisen en normen die nu gelden voor de openbare ruimte en de verkeersveiligheid.

Kruising Venestraat / Callenbachstraat

Na het opknappen van deze kruising ontstond er veel rumoer. Onoverzichtelijk en gevaarlijk waren veel gehoorde klachten. De gemeente neemt deze maatregelen.

  • Verlengen van de drempel op de Torenstraat/ Callenbachstraat. Hierdoor heeft de auto al de snelheid verminderd voordat de zebra wordt opgereden.
  • De langsparkeerplaatsen in de Venestraat worden verder van de kruising met de Torenstraat/ Callenbachstraat gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een beter zicht op de kruising.
  • Er worden haaientanden (voorrangstekens) voor de Venestraat worden aangebracht.
  • De verlichting in de zebra wordt aangesloten op het lichtnet. De attentieverlichting brandt dan permanent en is niet meer afhankelijk van de weersomstandigheden.

Er volgt nog een inspraakronde en de gemeenteraad moet dit voorstel goedkeuren.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden