Verkeersproblemen in de Oranjewijk niet allemaal oplosbaar

Foto:

Het CDA was in een bijeenkomst met wijkbewoners in mei ter ore gekomen, dat er in de wijk nog al wat verkeersproblemen zijn.

Het college heeft daar nu na een tweetal brieven van de fractie antwoord op gegeven.

Situatie bij de Jumbo

Daar is nog geen oplossing voor het probleem van het laden en lossen. Het college: “Er vinden gesprekken plaats met de nieuwe eigenaar van de Oosterpoort en andere relevante stakeholders. ln deze gesprekken wordt geen enkele oplossing uitgesloten.” De beste oplossing is nog niet gevonden.

Zebrapad bij de Nije Veste

Die oversteekplaats komt er. Het college: “Deze zal in het tweede kwartaal van dit jaar worden gerealiseerd.”

Parkeeroverlast van Schakelbezoekers

Daar is niet veel tegen te doen. Een oplossing zou zijn, dat alleen vergunninghouders in de omgeving mogen parkeren. Maar daar is niet voldoende draagvlak voor in de wijk. Het college: “Vanuit de Schakel is wat ons betreft, onder andere op de website, voldoende duidelijk aangegeven dat er verschillende mogelijkheden van gratis tot betaald parkeren in de omgeving van de Schakel zijn. De verwijsborden voldoen aan de maatvoering en zijn duidelijk genoeg.”

Parkeerterrein aan de oostkant van het station wordt onvoldoende gebruikt

Bewoners hebben voorgesteld een weg naar het parkeerterrein naast de fietsenstalling aan te leggen. Dat vindt het college geen goed idee. Het college: ” Dit geeft een extra verkeersstroom die op dit punt (bij spoorwegovergang) onacceptabel is in het kader van de verkeersveiligheid.”

Verbeterde veiligheid voor op rotonde bij Weeshuis

Het college zou niet weten, hoe het daar beter kan. Er zijn al maatregelen genomen waardoor fietsers vanuit de Oosterstraat meer ruimte hebben om het fietspad langs de rotonde te vervolgen.

Weinig ruimte in de Oranjebuurt, spoedhulp soms klem

Sommige straten zijn zo smal, dat er bij het herontwerp gekozen is voor de minimale normen voor de straat (3.50 m) en parkeervakken (2.00 m) en een minimale breedte voor de stoepen (0.90 m). Hulpdiensten en vuilniswagen kunnen er best doorheen. Er is gewoon niet meer ruimte (of bewoners moeten stuk van hun tuin willen missen). Het college: ” Als er goed geparkeerd wordt op de parkeervakken blijft er een wegbreedte over van 3.50 meter en is er 0.90 meter beschikbaar om gebruik te maken van de trottoirs.” Het college ziet geen mogelijkheden tot verbetering.

 

 

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden