Gemeenteraad gaat weer vergaderen

Foto:

Volgende week donderdag 16 april komt voor het eerst weer een raadscommissie bijeen, een week later vergadert de raad

Raadscommissie.16 april

Op de agenda van deze raadscommissie staan twee onderwerpen, het Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen en een Aanpassing van de Welstandsnota voor de snelserviceformule van de Omgevingsdienst.

Gemeenteraad 23 april

Ook de onderwerpen van de raadsvergadering die op 26 maart niet is doorgegaan staan dan op de agenda. Als bespreekpunt staat onder andere de Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ op de agenda. Daarnaast is er nog een groot aantal besluiten waarover zonder verder debat besloten kan worden.

Beide vergaderingen vinden plaats via videobellen. Toch kunt u (schriftelijk vooraf) inspreken in de raadscommissie, als u dat wilt. Hoe dat moet en hoe deze vergaderingen kunt volgen, dat staat op een speciale pagina op de site van de gemeente.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden