INGEZONDEN BRIEF: Dringend appel op de gemeenteraad

Foto:

het tekort aan sociale huurwoningen is historisch hoog.

Dat wordt ook door Minister voor Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven bevestigd in de media. In vervolg op ons inspreken in de commissievergadering van 12 maart doen wij een dringend appel op de gemeenteraad om de Woonvisie 2020 te amenderen met een forse verhoging van de bouwcijfers.

In de gemeente Nijkerk zijn 2500 woningzoekenden en 1200 actief woningzoekenden. Deze woningzoekenden moeten voor de gemeente het uitgangspunt zijn; niet de cijfers van de provincie Gelderland omdat die niet van toepassing zijn op de Nijkerkse situatie. In de praktijk hebben wij te maken met de regio’s Amersfoort en Eemvallei. Woningzoekenden moeten gemiddeld 6,7 jaar wachten op een eengezinswoning en 12 jaar op een gelijkvloerse woning. Dat vinden wij onacceptabel.

In de commissievergadering hadden wij u al medegedeeld dat er in de jaren 2019 en 2020 per saldo geen sociale woningen zijn gebouwd c.q. opgeleverd. Woningstichting Nijkerk (WSN) is het met deze bevinding eens.

WSN heeft bevestigd dat ze in 2021 en 2022 twee keer 200 sociale woningen zullen opleveren, dus in totaal 400 woningen. Hiermee wordt de grote achterstand voor woningzoekenden niet ingehaald.

Daarom verzoeken wij de raad een amendement in te dienen met daarin de opdracht aan het college om ook in 2023 200 sociale woningen te bouwen plus in de jaren 2021, 2022 en 2023 100 sociale woningen per jaar extra over deze jaren.

De minister is met de regio Amersfoort in gesprek over extra woningbouw. Het ministerie ondersteunt gemeenten met expertise en maar liefst 1 miljard euro. De weg naar meer sociale woningbouw ligt dus wijd open.

Namens Huurdersorganisatie Nijkerk
Ron Weil
Voorzitter

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden