Jaarstukken 2019 aangeboden aan gemeenteraad

Foto:

De gemeente heeft een voorlopige jaarrekening gemaakt, losgekoppeld van het oordeel van de accountant.

De definitieve jaarrekening volgt begin juli. Dit tijdstip is afhankelijk van de mogelijkheid van de accountant om tijdig een verklaring af te geven bij de jaarstukken. De coronapandemie heeft hier mogelijk nog invloed op.

Naast alle wettelijke taken die de gemeente heeft uitgevoerd, zijn in 2019 een aantal grote projecten afgerond of juist gestart. Het voorzieningencluster Veense Hart in Nijkerkerveen is opgeleverd. De fietstunnels ter ontsluiting van Doornsteeg zijn gerealiseerd en op diverse plekken zijn in totaal 155 nieuwe woningen opgeleverd. Met het vaststellen van de Routekaart en de verkenning aardgasvrije wijken zijn de ingrediënten voorhanden waarmee Nijkerk de Regionale Energie Strategie is ingegaan.
Daarnaast is besloten om het voormalige Rabobankpand aan de Van ’t Hoffstraat te kopen om hier op termijn het nieuwe gemeentehuis in te vestigen.

Binnen het Sociaal domein wordt maatwerk geleverd en wordt preventief gewerkt. Inwoners, jong en oud, ontvangen de benodigde ondersteuning waardoor zij actief kunnen blijven meedoen aan de samenleving. Daarnaast is geïnvesteerd in inwoners met een bijstandsuitkering. Deze inwoners zijn in beeld en voor hen is een traject bepaald.

De voorlopige jaarstukken zijn op 17 april aangeboden aan de gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden