Integrale aanpak drugs in Hoevelaken

Foto:

Vanuit Hoevelaken komen er de laatste tijd meer signalen die te maken hebben met drugsgebruik, drugsoverlast en -criminaliteit.

Daarom werkt de gemeente Nijkerk samen met zorgprofessionals aan oplossingen, voor de veiligheid van iedereen. Dat doet zij langs twee sporen; het ene spoor is gericht op zorg/hulp voor jongeren met een drugsprobleem en hun ouders. Daarvoor is de Hulplijn Drugs Hoevelaken in het leven geroepen. Het andere spoor is erop gericht om drugsoverlast en -criminaliteit in beeld te brengen. Inwoners die hierover informatie willen delen, kunnen dit anoniem doen via het Meldpunt Drugs Hoevelaken. Beide sporen samen moeten leiden tot het oplossen van drugsproblematiek.

Voor ouders en jongeren met zorgen over drugsgebruik is de Hulplijn Drugs Hoevelaken zeven dagen per week van 09.00 uur tot 21.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer 085-1304297 . De hulplijn wordt bemenst door een vertrouwenspersoon met wie zij hun zorgen kunnen bespreken. In sommige situaties is het mogelijk dat er gezamenlijk meteen een oplossing wordt gevonden voor de problemen. Als dat niet direct lukt, kan men samen bespreken wat er nodig is, om ervoor te zorgen dat het kind veilig en gezond opgroeit. Hierbij weet de vertrouwenspersoon goed de weg naar eventuele andere organisaties die kunnen helpen.

Hulplijn laagdrempelige ingang

Wethouder Harke Dijksterhuis: ”Het gebruik van drugs heeft een negatieve invloed op de gezondheid. Daarom is het belangrijk om met elkaar acties op te zetten om het gebruik van drugs tegen te gaan. Nu ouders tijdens de coronacrisis meer vanuit huis werken, worden sommige drugsproblemen bij jongeren zichtbaarder. Ik ben zelf vader en kan me voorstellen dat je als ouder in dat geval je zorgen wilt delen en wilt weten wat je het beste kunt doen om je kind te helpen. Ik hoop dat de hulplijn een laagdrempelige ingang kan zijn voor iedereen die zorgen wil delen of op weg geholpen wil worden naar oplossingen als het gaat om drugsgebruik.”

Meldpunt Drugs Hoevelaken

Daarnaast is het Meldpunt Drugs Hoevelaken ingericht: www.meldpuntdrugshoevelaken.nl . Inwoners van Hoevelaken kunnen het meldpunt gebruiken om signalen af te geven over drugsgebruik, drugshandel, mishandeling, misbruik en andere vormen van misdaad, die vermoedelijk te maken hebben met drugs. Hoe meer drugsproblematiek in beeld is, hoe gerichter er gewerkt kan worden aan het oplossen ervan. Alle meldingen worden op één plek verzameld. Zo kunnen er verbanden worden gelegd tussen verschillende meldingen die nu nog gescheiden blijven. De meldingen die binnenkomen op de website worden uitgelezen door professionals met geheimhoudingsplicht. Zij geven de informatie door aan de politie of andere opsporingsdiensten waar dit nodig is. De melding wordt doorgeleid naar hulpverlening waar dat gewenst is. . De gegevens van de melder blijven buiten beeld als deze dat wil. Melders kunnen dit eenvoudig aangeven bij hun melding. Een melding wordt eerst getoetst: Kloppen de gegevens in de melding en is er meer over een verdachte of adres bekend? Nader onderzoek kan nieuwe feiten opleveren. Als die feiten de (anonieme) melding onderbouwen, wordt er actie ondernomen.

Horen, zien en zwijgen draagt bij aan vergroten drugsprobleem

Burgemeester Gerard Renkema: “Naast het spoor van de hulpverlening, is het belangrijk om drugsoverlast en drugscriminaliteit in beeld te hebben. Op die manier pakken we de problemen van twee kanten aan. Achter één gebruiker van drugs gaat soms een netwerk van problemen schuil. Het meldpunt kan ertoe bijdragen dat drugsgebruik én de problematiek daarachter beter in kaart worden gebracht. Het meldpunt is ingericht voor Hoevelaken, omdat daar op dit moment de meeste signalen over overlast vandaan komen. Maar meldingen over Nijkerk of Nijkerkerveen worden ook in behandeling genomen. Het is belangrijk om te beseffen dat je met horen, zien en zwijgen bijdraagt aan het vergroten van het drugsprobleem. Uiteindelijk willen we allemaal graag een leefbare samenleving!”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden