Aangepaste woonvisie na de zomer in de raad

Jolanda Nijeboer in de digitale raadsvergadering
Foto:

In een half uur tijd was de raadsvergadering van donderdagavond klaar.

Het langst duurde nog de controle, of iedereen digitaal aanwezig was. En dat was zo.

archieffoto

Eigenlijk stond er maar één onderwerp van belang op de agenda: de Woonvisie voor de komende jaren. In de commissievergadering van maart was er over gesproken en dat leidde in de weken daarna tot verder overleg. Een echte discussie werd het niet in de raad. Hilbrand Rozema voerde namens alle partijen het woord.

De raad – zo zei hij – wilde de Woonvisie op een paar punten aanpassen.

Aanpassing van keuzemenu’s in Woonvisie

  • Het gedeelte sociaal (koop en huur) fixeren op 35%, maar het deel sociale koop op maximaal 5% zetten;
  • Het gedeelte ‘middelduur laag’ ophogen, ten koste van het ongereguleerde deel;
  • Regulering ophogen naar gemiddeld 65%.

Meer voor starters en senioren

Er is gesproken over het realiseren van meer diversiteit in type woningen. Daarbij moet onder meer gedacht worden aan starters en senioren. Belangrijk punt is het bouwen van meer niet-grondgebonden, goedkopere en relatief waardevaste woningtypen die voor de doelgroep behouden blijven.

Bovendien wil de gemeenteraad meer kunnen sturen op aantallen qua prijscategorieën en woningtypes. Het college moet zorgen voor meer meetbare, controleerbare doelstellingen en aantallen.
Wethouder Dijksterhuis antwoordde, dat het college ermee aan de slag gaat. Na de zomer komt de Woonvisie weer op de agenda.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden