Bescheiden WSNhuurverhoging

DCIM100MEDIADJI_0870.JPG
Foto:

De jaarlijkse huurverhoging voor WSN woningen is bekend.

Alle huurders van Woningstichting Nijkerk (WSN) krijgen deze maand bericht over de jaarlijkse huurverhoging. Hier zijn onderhandelingen tussen WSN en Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) aan vooraf gegaan. HON voorzitter Ron Weil legt uit hoe de huurverhoging tot stand is gekomen.

Weil: “WSN verhoogt per 1 juli 2020 de huren van de woningen die zij in haar bezit heeft. Voor sociale huurwoningen geldt een huurverhoging van 2,6%. Dit percentage is gelijk aan de inflatie van vorig jaar. Voor woningen in de vrije sector wordt de huur verhoogd met 3,6%. Deze verhogingen zijn conform het huurprijsbeleid van de overheid én de afspraken die Aedes (landelijke brancheorganisatie van woningcorporaties, zeg maar de verhuurders) en de Woonbond (landelijke belangenorganisatie voor huurders) hebben afgesproken in het Sociaal Akkoord.”

“Met deze percentages stelt WSN zich bescheiden op” meent Weil. “In principe had WSN de huren dit jaar mogen verhogen met 5,1% voor lagere inkomens en met 6,6% voor huishoudens met een middeninkomen of hoger. Huren van onzelfstandige woningen (kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen) mogen met maximaal 4,1% omhoog.”

“Door de afspraken in het Sociaal Akkoord over huurbevriezing en huurverlaging, krijgen dit jaar alleen die huurders een huurverhoging die het qua inkomen kunnen dragen. Huurders die betalingsproblemen ondervinden kunnen contact opnemen met WSN. Gezamenlijk wordt dan gezocht naar maatwerk oplossingen. Dat zou huurbevriezing of huurverlaging kunnen zijn, maar ook verhuizen naar een goedkopere woning.”

Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft een eenvoudige rekenmethode ontwikkeld waarmee huurders en woningzoekenden kunnen checken of zij zich een bepaalde huurwoning kunnen veroorloven. De rekenmethode staat op de website huurdersnijkerk.nl, onderwerp betaalbaarheid. Daar vinden mensen ook informatie over de huurtoeslag. WSN mag geen dure huurwoningen toewijzen aan woningzoekenden met een laag inkomen. Het maximale jaarinkomen waarmee gereageerd kan worden op een sociale huurwoning via WoningNet Regio Eemvallei, is vastgesteld op € 39.055. Een sociale huurwoning heeft een maximale netto huurprijs van € 737,14 exclusief servicekosten per maand.

Weil: “Wij hebben WSN gevraagd de huren voor de vrije sector te beperken tot het inflatiepercentage van 2,6%, maar de corporatie zegt de 1% extra marge nodig te hebben om nieuwbouw en verduurzaming van woningen te kunnen financieren. Als HON staan we echter op het standpunt dat het verbeteren van de kwaliteit van woningen en het investeren in duurzaamheid niet mag leiden tot een verhoging van de totale woonlasten.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden