HON vraagt WSN naar het onderhoud van huurwoningen

Foto:

Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) had Manager Vastgoed van Woningstichting Nijkerk (WSN) Jaap van de Werfhorst gevraagd om op haar jaarvergadering te spreken over het onderhoud van de huurwoningen.

Vanwege de coronacrisis ging deze vergadering niet door. HON interviewde Van de Werfhorst alsnog telefonisch over dit onderwerp. Via de HON facebookgroep konden huurders en woningzoekenden vragen stellen.

Service op peil houden

Ook WSN heeft te maken met de coronacrisis, waardoor de corporatie soms moet afwijken van de normale onderhoudsplanning van haar huurwoningen. Een speciaal coronateam probeert de service zo goed mogelijk op peil te houden. Van de Werfhorst vertelt hoe het grote onderhoud in normale tijden wordt uitgevoerd. “Voor iedere woning die WSN in bezit heeft, bestaat een meerjaren-onderhoudsplan dat is gebaseerd op de economische levensduur van de woning, zijnde 50 jaar. Maar we hebben ook oudere woningen hoor; de oudste dateren van 1908 en staan in de Roemerstraat.”

“Elk jaar inspecteren wij 20% van onze woningen aan de buitenkant. Als blijkt dat bepaalde woningen teveel te lijden hebben gehad van bijvoorbeeld weersomstandigheden, passen we het onderhoudsplan aan. Uit praktische en uit kostenoverwegingen clusteren we zoveel mogelijk werkzaamheden. Daarmee beperken we tegelijkertijd de overlast voor de bewoners.”

Niet zomaar een inductiekookplaat

“Inspectie in huis doen wij alleen na een klachtmelding van de bewoner. Daarnaast kunnen huurders met een 35 jaar oude badkamer en een 20 jaar oude keuken om renovatie of vervanging vragen. Dat noemen we vraaggestuurd onderhoud. Die leeftijd is een richtlijn; bij calamiteiten wordt er natuurlijk direct ingegrepen. Het gebeurt soms dat keukens nog goed zijn, maar dat huurders een gasloze inductiekookplaat willen hebben in het kader van duurzaamheid. Daarvoor zou de stoppenkast aangepast moeten worden. We kunnen dat niet op incidentele basis doen omdat dat veel te duur wordt. Voor dit soort zaken voert WSN een projectmatig beleid; we voeren deze werkzaamheden alleen geclusterd uit. Als huurders daar niet op willen wachten, kunnen zij het op eigen kosten laten uitvoeren. Daarvoor is wél vooraf toestemming van WSN nodig. We zijn op dit moment terughoudend bij deze werkzaamheden omdat de techniek zich razendsnel ontwikkelt. We weten niet wat de techniek van morgen allemaal mogelijk maakt.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden