Wethouder Dijksterhuis over Woonvisie 2020+ (video)

Foto:

De Woonvisie 2020+ is aangenomen, de gemeenteraad was er dik tevreden over.

Ely Hackmann sprak daarna met wethouder Harke Dijksterhuis.

In de laatste beraadslagingen ging het vooral nog hierover.

In de raad van donderdagavond ging het vooral over de 35 % sociale woningbouw en 25% voor de categorie daarboven. Die percentages liggen vast, ook als het bouwtempo omhoog gaat en er dus meer gebouwd kan worden. Nu is dat bouwen van goedkope woningen niet het meest aantrekkelijk voor projectontwikkelaars. Daar speelt de grondprijs een belangrijke rol in. Daarom suggereerde Rozema (CU-SGP) in een motie om vooral in de hoogte (tussen 6 en 12 lagen) te bouwen. Dijksterhuis was het daarmee eens.

Rozema was net als Staal (VVD) van mening, dat alleen sociale woningbouw in nieuwe wijken niet goed is. “Je bouwt dan de achterstandswijken van de toekomst.” Een opmerking, die Van Loozen (Lokale Partij) in het verkeerde gat schoot.

De afgelopen jaren is die 35% dikwijls niet gehaald. Dat vraagt om een inhaalslag. Daar vroegen het CDA en de Lokale Partij in een motie om. Dijksterhuis reageerde, dat dat heel lastig is. Hij vind het ook niet nodig, omdat de Woonvisie uitgaat van de huidige en toekomstige behoefte. Dus is inhalen niet nodig. De motie hierover haalde het dan ook niet.

Kun je bouwen alleen voor Nijkerkers? Dat kan wettelijk niet. Maar nieuwe woningen kunnen wel meer lokaal aangeboden worden en minder aan belangstellenden in de omgeving. “Welkom in Nijkerk”, dat moeten we vooral niet meer doen, aldus Ruler. Staal: vond, dat dan misschien wel niet mag, maar het wel gewoon gedaan moet worden.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden