325 woningen op Het Spaanse Leger

Foto:

Een dik jaar geleden berichtten wij, dat er op Het Spaanse Leger ongeveer 200 woningen zouden komen.

Het worden er nu zo’n 325, geelegen aan 15 hofjes. Dat komt onder andere, omdat verschillende grondeigenaren in het gebied besloten hebben zich aan te sluiten bij de planontwikkeling.Op hun grond kan dus ook gebouwd worden.

Hiervan zal (minimaal) 35% sociale woningbouw zijn conform de uitgangspunten van de Woonvisie 2015+.

Het overgrote deel van het plangebied zal worden bebouwd met grondgebonden woningen. Appartementen zijn voorzien in twee gebouwen langs de Amersfoortseweg (twee lagen met een kap, respectievelijk drie lagen met een kap) en bij de entree van het plangebied nabij de Intratuin (vier en zes bouwlagen, daaronder een half verdiepte parkeergarage).

Intratuin blijft

Huidig uitgangspunt is dat de bedrijven Kraay Nijkerk en Country Mill Horse Support zullen verhuizen naar bedrijventerrein De Flier, respectievelijk een locatie aan de Westkadijk. Ook autobedrijf Heining zal verhuizen naar een locatie buiten het Spaanse Leger.

Intratuin Nijkerk blijft in het gebied gevestigd, maar zal door een grondruil met de initiatiefnemers voor woningbouw een rechthoekig kavel verkrijgen, krijgt een nieuwe toegang vanaf de nieuwe hoofdontsluiting van het plangebied op de Amersfoortseweg en zal haar buitenterrein opnieuw inrichten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden