Samen aan Zet in afrondende fase

Foto: rechtenvrij

Met veel bravoure en aandacht begonnen in 2016 de eerste “Samen Aan Zet: dialooggroepen.

We zijn vier jaar verder en het college heeft de stand opgemaakt.

In 2019 is een deel van de voorstellen n afgerond, gestopt of geland in het dagelijkse werk/beleid van de gemeente. Er bleven daarna nog 46 dialoogvoorstellen over. Die zijn grofweg in vier initiatieven te verdelen.

  • Initiatieven die nu  op eigen benen kunnen staan en in deze of aangepaste vorm door kunnen.
  • Initiatieven waar onvoldoende animo meer voor is of die niet verder zijn uitgewerkt.
  • Tijdelijke initiatieven of onderzoeken, die zijn opgezet om in de samenleving en/of bij de gemeente een verandering of ontwikkeling tot stand te brengen.
  • Initiatieven die als experiment zijn opgezet of uitgewerkt, waarvoor wel animo is om verder te gaan, maar die niet zo maar verder kunnen.

Wilt u per project de stand van zaken zien, dan kunt u hier terecht.

Het college wil nu

  • Zoveel mogelijk financieel afronden van activiteiten/voorzieningen die op eigen benen verder kunnen.
  • Stoppen met initiatieven waarvoor in de samenleving geen animo meer is.
  • Afronden van initiatieven met een tijdelijk karakter.
  • Overige experimentele initiatieven, die niet zonder (gemeente) financiering/bemoeienis verder kunnen, voorzetten
  • Besluiten om het budget voor het voorstel Ontmoetingspleinen (voortzetting Paashuis) met € 5.000 te verhogen.

 

Dossier: Samen aan zet

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden