Rond 500 bedrijven krijgen noodhulp

Foto:

Bijna 140.000 bedrijven hebben gebruik gemaakt van een noodhulpregeling van de overheid (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, 8 miljard euro in totaal)

Binnen de gemeentegrenzen waren dat er bijna 500.  De grootste bijdragen gingen naar Covebo en Bronswerk, de kleinste naar Recreatiepark Overbos en naar John van de Bunt motoren

Het UWV heeft een lijst openbaar gemaakt met alle bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling, die gold van maart tot met mei. Op die lijst staat welk bedrag elk bedrijf heeft ontvangen. (bron: RTL nieuws)
De NOW was bedoeld om werkgevers, die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Bedrijven moeten kunnen aantonen, dat ze in een periode van 4 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% hebben. Het UWV eist, dat de bedrijven een administratie bijhouden waarmee gecontroleerd kan worden of aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldaan is. Als dat niet zo is, moet er terug betaald worden. De UWV kan tot 5 jaar na uitbetaling daar onderzoek naar doen.

Minister Slob stelde daarnaast geld beschikbaar voor lokale omroepen, de huis-aan-huisbladen en later ook voor lokale nieuwswebsites, in totaal 35 miljoen (Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening). Als er niet aan de voorwaarden voldaan wordt, of als er een te hoog bedrag uitgekeerd is, moet er wel terugbetaald worden. Zowel de BDU, als de A1 Mediagroep als nijkerk.nieuws.nl hebben van die regeling gebruik gemaakt.

De aanvragers moesten ermee akkoord gaan, dat  de naam van de organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden