Lachgas voor de lol mag niet meer

Foto:

De APV (Algemene PolitieVerordening) wordt aangepast aan de eisen van deze tijd.

Lachgas

Niet alleen overmatig drankgebruik, ook oneigenlijk gebruik van lachgas (als roesmiddel) leidt vaak tot overlastsituaties.

Daarom wil het college daarover een bepaling in de APV opnemen. Juridisch is dat nog wel ingewikkeld, want er moet worden aangetoond, dat de hinder of overlast inderdaad is veroorzaakt door het gebruik van lachgas. In de praktijk kan het lastig zijn om dit aan te tonen.
Daarom staan er straks concrete situaties van oneigenlijk lachgasgebruik in de APV.

Los van concreet gebruik kan het college straks openbare plaatsen aanwijzen waar het oneigenlijk lachgasgebruik verboden is, Uit politierapportages kan bijvoorbeeld blijken dat op bepaalde openbare plaatsen sprake is van aantoonbare en structurele overlast door lachgas. Daar zou lachgas dan verboden kunnen worden

Outlaw Motor Gangs (OMG)

Het is straks verboden kleding en andere “Uiterlijke kenmerken” van verboden motorclubs te dragen. Als je die toch draagt, mag de politie daartegen optreden. Dat geldt trouwens niet voor tatoeages, want daartegen optreden druist teveel in tegen het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Nog geen vuurwerkverbod

In de voorstellen om de APV te veranderen is nog niets opgenomen over het afsteken van vuurwerk. Het aanwijzen van vuurwerkvrije zones kan nu al.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden