Meander Medisch Centrum opent Geriatrische Trauma Unit

Foto:

Op maandag 5 oktober is in Meander Medisch Centrum een Geriatrische Trauma Unit (GTU) geopend.

De GTU bundelt de zorg voor kwetsbare ouderen (70+) met een gebroken heup vanuit de specialismen geriatrie, traumachirurgie en orthopedie en heeft als doel om complicaties zoals een delier, decubitus of ondervoeding te voorkomen en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren.
De unit bestaat uit acht bedden en een aangepaste lounge.

Bundeling van krachten

Traumachirurg Tim Timmers legt uit: “Per dag komen er gemiddeld twee patiënten met een heupfractuur binnen op de Spoedeisende Hulp van Meander Medisch Centrum. Dit zijn niet allemaal kwetsbare ouderen, maar die patiëntengroep vraagt wel om een andere aanpak. Vaak hebben oudere patiënten namelijk al andere aandoeningen, wat de zorg voor deze groep complex maakt. Als er een kwetsbare oudere met een gebroken heup op de SEH binnen komt, gaan ze een versneld traject in. Ze worden zo snel mogelijk naar de GTU gebracht, zodat ze meteen op de juiste plek liggen en bijvoorbeeld niet eerst nog een tijd op de observatie-unit. Op de GTU wordt de patiënt vervolgens helemaal gescreend: hebben ze andere gezondheidsklachten, of last van delier, vallen ze vaker en wat is daar de oorzaak van, hoe is hun thuissituatie, enzovoort. Ze worden vervolgens op de GTU geholpen door een multidisciplinair team van geriaters, traumachirurgen, orthopeden, (geriatrisch) verpleegkundigen, diëtisten, logopedisten, activiteitentherapeuten, fysiotherapeuten, transferverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Door al deze krachten te bundelen kunnen we de ligduur van deze patiënten verkorten en ze goed voorbereiden op terugkeer naar bijvoorbeeld hun huis of naar een instelling voor revalidatie. De ervaringen van andere GTU’s laten zien dat de kans op complicaties afneemt met deze manier van behandelen. Ook verbetert de 1-jaars overleving en de kwaliteit van leven van de patiënt.”

Aangepaste lounge

Een onderdeel van de GTU is de lounge waarin patiënten dagbesteding krijgen van een activiteitentherapeut. Hierdoor kunnen de patiënten sneller uit bed, kunnen ze aan tafel eten en komen ze weer onder de mensen. Hiervoor zijn onder andere relaxstoelen, activiteitenmaterialen en een aangepaste tafel nodig. Deze ruimte is tot stand gekomen dankzij een aantal mooie donaties aan de Vrienden van Meander. De verwachting is dat met toekomstige donaties nog een speciale belevenistafel aangeschaft kan worden.

Speerpunt Meander

De kern van de strategie van Meander is dat het ziekenhuis iedere patiëntgroep passende zorg wil bieden die aansluit bij ieders specifieke zorgvraag, behoeftes en mogelijkheden. Kwetsbare ouderen vormen daarbinnen een van de zes speerpunten. Meander heeft als doel om kwetsbare ouderen een goed gecoördineerde behandeling te bieden, waarbij medisch specialisten, betrokken disciplines en verpleegkundigen de behandeling zodanig met elkaar afstemmen dat ouderen gepaste zorg krijgen. Daarnaast intensiveert Meander de samenwerking in de keten. Zo komen ouderen sneller op de juiste plek terecht en wordt versnippering van zorg voorkomen. Deze aanpak kent drie verschillende aandachtsgebieden: het beperken van onnodige ziekenhuisopnames en SEH-bezoeken, het leveren van gepaste zorg binnen het ziekenhuis en het versnellen van uitstroom naar een gepaste plek. De Geriatrische Trauma Unit is hier een mooie uitkomst van.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden