Vreugdenhil Dairy Foods zet groei in volume door

Foto: Fabian Boot

Vreugdenhil Dairy Foods kijkt terug op een jaar waarin het verkoopvolume steeg en de winst verbeterde.

“Voor ons is dit het bewijs dat we op de goede weg zijn en de uitvoering van onze strategie haar vruchten afwerpt”, aldus CEO Albert de Groot. Met name in de tweede helft van 2019 herstelde de markt, waardoor ook de melkprijs gedurende 2019 steeg.

Belangrijkste cijfers over 2019

  • Omzet: € 768 miljoen (2018 € 730)
  • Groepsresultaat na belastingen: € 17,9 miljoen (2018 € 10,9)
  • Melkprijs: € 36,35 per 100 kg
  • Solvabiliteit: 52,2%

In de periode 2015 t/m 2019 werd er in totaal ruim € 230 miljoen geïnvesteerd in de onderneming.

Gezonde groei

Vreugdenhil opereert vanuit het hart van de samenleving en richt zich op gedeelde waardecreatie voor de gehele zuivelketen op economisch, sociaal-maatschappelijk en ecologisch vlak. De onderneming is actief op de markt voor ingrediënten voor de levensmiddelenindustrie, fat filled poeders, ingrediënten voor kindervoeding en consumentenproducten. Ruim 800 Nederlandse melkveehouders leveren hun geproduceerde melk aan Vreugdenhil.
Waarde toevoegen betekent voor Vreugdenhil niet alleen een smaakvol en voedingsrijk product aanbieden, maar ook met het voortbrengingsproces een positieve impact genereren. Daarom is de ambitie om zich maximaal in te spannen voor duurzame producten en productiemethodes.

Vooruitblik 2020

Vreugdenhil Dairy Foods doet geen uitspraak over de verwachting voor het resultaat in 2020. Het is duidelijk dat de corona pandemie wereldwijd heeft geleid tot grote dynamieken, ook in de zuivelwereld en de poedermarkt in het bijzonder. Tegelijkertijd is er in de onderneming hard gewerkt aan verdere verbetering, productontwikkeling en marktontwikkeling. De strategie is onlangs herbevestigd en de uitvoering daarvan loopt op schema.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden