Economische uitgangspositie Nijkerk gunstig

Foto:

Het college praat de gemeenteraad jaarlijks bij over de economische ontwikkeling van Nijkerk.

De uitgangspositie is gunstig

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Positief voor de gemeente Nijkerk is daarbij de gunstige uitgangspositie van begin dit jaar. De monitor heeft laten zien dat de afgelopen jaren de economie in onze gemeente harder groeide dan gemiddeld in Nederland en Gelderland. In bijna alle sectoren nam de werkgelegenheid hier jarenlang bovengemiddeld toe.

Vestigingen en faillissementen

Nijkerk telt ruim vierduizend bedrijven. 13 daarvan gingen failliet en dat kostte 69 arbeidsplaatsen, vooral de industrie en de groothandel. Dat is een relatief klein percentage.. Uitgaande van het aantal faillissementen oogt de economische situatie dus redelijk stabiel.
Landelijk was het aantal faillissementen nog nooit zo laag als nu. Experts schrijven dit toe aan de overheidssteun, die een deel van het bedrijfsleven nu overeind houdt. Bij beëindiging van de steunmaatregelen kan het beeld er anders uit gaan zien. De contacten van het gemeentelijk Team EZ met het bedrijfsleven wijzen vooral in de richting van de duur van de coronacrisis.

WW-uitkeringen en bijstand

In de Economische Monitor schreef het college al, dat de gemeente Nijkerk een relatief laag WW-percentage (aandeel van de beroepsbevolking dat werkloos is) kent. Dat is nog steeds zo. In oktober van dit jaar  bedroeg de werkloosheid 2,3%. Dat is minder dan regionaal (2,7%) en landelijk (3,0%). De effecten van de maatregelen rondom corona geven een wisselend beeld qua werkloosheid. Aan het begin van de coronacrisis waren er 477 inwoners met een WW-uitkering, in juli waren dat er 552 en in oktober weer 529. De effecten van de tweede golf zijn hier nog niet in terug te zien.

Impact coronacrisis

De coronacrisis raakt het functioneren van bedrijven en daarmee de economische ontwikkeling van de gemeente Nijkerk.

De coronacrisis raakt ook de economie in de gemeente Nijkerk. Ondernemers doen hun uiterste best om zo goed mogelijk op steeds veranderende situaties in te spelen. In beschikbare cijfers over de afgelopen maanden, is de impact van de crisis wel terug te zien, maar zijn het tot dusver kleine veranderingen van een gunstige uitgangspositie. Hierbij moet welrekening houden met een mogelijk vertragingseffect.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden