Omwonenden maken zich zorgen om deelplan 3 in Nijkerkerveen

Foto: schermafbeelding video gemeente Nijkerk

Ze schreven een brief met veel vragen naar de gemeente, onder andere vanwege de door de gemeente gepubliceerde video.

In het kort komt het er op neer, dat de bouwplannen voor Nijkerkerveen-Zuid onsamenhangend en niet in balans gevonden worden. Daarom willen ze met de gemeente overleggen.

Meer overtuiging noodzakelijk

Omwonenden zijn bang, dat het landelijk karakter van de Laakweg opgeofferd wordt voor meer woningen, dan eerst de bedoeling was.

In de Woonvisie is afgesproken, dat in nieuwe bouwprojecten 35% van de woningen sociale woningbouw moet zijn. Dat zou niet hoeven, omdat er in Nijkerkerveen al relatief veel sociale woningbouw is. Bovendien zou sociale woningbouw niet te combineren zijn met een landelijke invulling van het project.

De Laakweg is verkeerstechnisch niet de makkelijkste straat in de gemeente. Dat wordt met die extra woningen al nog maar beroerder. De omwonenden spreken over een: “ enorm negatief effect op de parkeermogelijkheden en parkeerbalans, de verkeersstromen en ontsluiting van de hoeveelheid verkeer.” Ze zijn bang, dat het als maar gevaarlijker op de Laakweg wordt.

In het plan is een grote waterpartij bedacht. Waarom is die nodig, is een van de vele vragen. Ook al omdat dat ten koste gaat van beplanting en bomen. En dat is nou net iets, wat volgens het Gelders Landschap voorkomen moet worden. Bovendien wordt het project er alleen maar duurder van en de huizen zelf dus ook.

De omwonenden willen over allerlei zaken beter geïnformeerd en overtuigd worden. Ze vragen zich af, waarom dit plan überhaupt ontwikkeld wordt: “ Graag ontvangen wij een toelichting waarom de gemeente Nijkerk niet werkt aan een structurele verbetering van de bestaande kern (Nijkerkerveen dorp) in plaats van het kiezen voor deze uitbreiding.” En als er dan toch al gebouwd moet worden, hoeveel woningen (gasloos of toch niet) er dan precies komen.

Eigenlijk vinden ze het hele plan maar niks. ”Dit plan veroorzaakt een verlies aan vrijheid, een verlies van privacy, een verlies van uitzicht, kortom dit plan doet schade aan de bestaande woonomgeving en woonbeleving, dit betekent zowel materiële als immateriële schade.”

Duidelijk is, dat de omwonenden heel veel vragen hebben en daarover met de gemeente in gesprek willen. Zou de gemeente de plannen toch doordrukken, dan zullen ze zeker bezwaar maken en desnoods de plannen juridisch laten beoordelen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden