Eerste maatregelen tegen overlast in Paasbos

Foto:

Om overlast door jongeren in Paasbos tegen te gaan, zijn er verschillende maatregelen genomen.

Zo is met ingang van 10 februari 2021 in het gebied rondom het winkelcentrum aan de Hoefslag een verbod op de verkoop en het gebruik van lachgas. Door aanwijzing van het gebied wordt het makkelijker om op te treden tegen personen die met het gebruik/verkoop van lachgas de leefbaarheid verstoren.

Samen met diverse partijen werkt de gemeente Nijkerk aan het verbeteren van de leefbaarheid in Paasbos. Met deze integrale aanpak wil de gemeente bereiken dat jongerenoverlast op verschillende terreinen wordt tegengegaan.

Maatregelen tegen overlast

Door de openbare ruimte te veranderen wil de gemeente de sociale veiligheid in Paasbos verbeteren. Om te voorkomen dat jongeren zich kunnen verschuilen is samen met bewoners een groenplan opgesteld en zijn diverse struiken gesnoeid. Ook heeft de gemeente, bij de seniorenwoningen op de voetpaden, fietshekjes geplaatst om racen met scooters te voorkomen. Om een duidelijk beeld te krijgen van de overlast is er in de afgelopen weken gebruik gemaakt van een mobiele camera op het terrein van het winkelcentrum. Ook controleren de politie en boa’s de wijk intensiever.

Naast fysieke maatregelen in de openbare ruimte werken jongerenwerkers, politie en een coördinator van Stichting Eigen Plan intensief samen, en gaan zij met jongeren en bewoners in gesprek. Allen zijn aanwezig in de wijk en motiveren jongeren om de woonomgeving schoon, vriendelijk en veilig te houden. Coördinator Stichting Eigen Plan: “Wij zijn veel op straat en praten met jongeren en bewoners. Het is mooi om te zien dat jongeren zelf ook met ideeën komen om de leefbaarheid te verbeteren. Ons doel is om samen met jongeren te werken aan een oplossing.” Voor het borgen van maatregelen op de lange termijn werkt de gemeente samen met verschillende partijen aan een pakket maatregelen. Hiermee wil de gemeente jongeren in Nijkerk perspectief bieden. De komende tijd zal ook worden gebruikt om te bekijken welke aanvullende maatregelen er nog nodig zijn om te komen tot terugdringen van de overlast.

Gebruik en verkoop van lachgas in Paasbos verboden

Met de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening geeft de gemeenteraad het college de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen waar lachgasgebruik verboden is. In sommige gebieden in Nijkerk ervaren bewoners geregeld (geluids)overlast en een verstoring van het woon- /leefklimaat, veroorzaakt door het gebruik van lachgas als recreatief roesmiddel. Naast zorgen over de gezondheidsrisico’s is er door rondslingerende patronen en lege ballonnen vervuiling van de openbare ruimte.
Na een in november 2020 unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad over de aanwijzing van een gebied rond het winkelcentrum Paasbos als gebied voor een lachgasverbod komt het college nu met het besluit tot deze aanwijzing. Daarin werd opgeroepen het lachgas te verbieden. Burgemeester Renkema: “We nemen de situatie in de wijk serieus en vinden dat voor iedereen wonen, werken en verblijven veilig moet zijn. In Paasbos, waar het verbod nu geldt, wordt gehandhaafd, gewaarschuwd en beboet.”

Het lachgasgebiedsverbod gaat recreatief gebruik in de openbare ruimte tegen bij de Hoefslag, Bachlaan, Rozenlaan en Goudenregenlaan. In Nijkerk is Paasbos de eerste wijk die door het college van burgemeester en wethouders een lachgasgebiedsverbod aangewezen heeft gekregen. Bij structurele en aantoonbare overlast van de openbare orde door recreatief gebruik lachgas, is niet uitgesloten dat in de toekomst meer gebieden aangewezen kunnen worden.

Dossier: Paasbos

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden