ABZ Diervoeding sluit 2020 af met recordresultaat

Foto:

ABZ Diervoeding heeft het uitzonderlijke jaar 2020 afgesloten met een sterk financieel resultaat na belastingen van bijna 4,2 miljoen euro.

Het hoogste resultaat sinds de oprichting van het bedrijf in 2013. De coöperatie streeft geen hoge winsten na. Om die reden wordt de helft van het resultaat door middel van een nabetaling uitgekeerd aan de leden.

Uitzonderlijk jaar

COVID-19, AVP, AI en stikstof maakten 2020 tot een uitzonderlijk jaar. De coöperatie fungeerde als een goed geoliede machine en wist zich goed aan te passen en in te stellen op alle invloed die de genoemde virussen en politieke thema’s op de bedrijfsvoering hadden. ‘Tijdens de coronacrisis hebben we met alle collega’s duidelijk onze meerwaarde voor onze klanten kunnen laten zien en zijn we harder gegroeid dan de markt’, vertelt Marcel Roordink, algemeen directeur van ABZ. De impact van deze thema’s op de leden/ veehouders was en is niet gering. Individuele verschillen zijn groot, maar zorg over opbrengstprijzen en maatschappelijk draagvlak voor de Nederlandse veehouderij is alom aanwezig.

Sterk financieel resultaat

2020 bestond voor de coöperatie boekhoudkundig uit 53 weken. De extra week zorgt voor ongeveer 2 procent meer omzet en afzet. Het gehele jaar was er sprake van een stijgende grondstofprijs. Een gunstige inkooppositie heeft ervoor gezorgd dat het jaar financieel uitstekend is afgesloten. Tevens is in het resultaat opgenomen de boekwinst op de verkoop van een voormalige locatie in Moergestel.
In 2020 werd 612.000 ton mengvoeders verkocht en totaal 715.000 ton diervoeders. Gecorrigeerd naar 52 weken wist de coöperatie haar afzetvolume daarmee op ongeveer hetzelfde niveau te houden als in 2019. Een uitstekende prestatie in een krimpende markt. De verschillen tussen de sectoren waren groot. De krimp in afzet varkensvoeders ten gevolge van de stoppers- en saneringsregelingen werd voldoende gecompenseerd door meer afzet van herkauwers- en pluimveevoeders. Tevens liet de afzet van enkelvoudige grondstoffen, ruwvoeders en meststoffen een mooie plus zien.

Investeringen in maatwerkvoeders

ABZ Diervoeding staat bekend om haar sterke focus op diervoeding en op haar leden/ veehouders. Het bedrijf is sterk gericht op het leveren van maatwerkvoeders en maatwerkadvies. Er werd in 2020 verder geïnvesteerd om de fabrieken up-to-date te houden en meer flexibel in productie en expeditie te zijn. Naast de fabriek in Nijkerk worden nu ook in Eindhoven vleeskuikenvoeders geproduceerd. Hierdoor is er meer flexibiliteit en capaciteit in de productie van deze voeders en kunnen transportkosten beter beheerst worden. In de fabriek in Eindhoven werden nieuwe contrasets en verladingsrobots in gebruik genomen. Hierdoor wordt er in alle fabrieken nu dezelfde maatvoering bulkauto’s gebruikt met een laadcapaciteit tot 34 ton. Tevens kan er efficiënter retour geladen worden tussen de fabrieken. Ten slotte werd in 2020 een groot premixproject afgerond, waardoor de nieuwste generatie premixen en premixtechniek nu wordt ingezet. De premixreceptuurkosten zijn hierdoor verder verlaagd. Daarnaast is de kwaliteit en stabiliteit van de premixcomponenten in het voer verbeterd. De flexibiliteit in de fabrieken maakt het mogelijk om bij het inrekenen van de premixcomponenten rekening te houden met de verschillen in behoefte die door geneticaverschillen bij varkens en pluimvee aanwezig is.

Ledenraad en jaarvergadering

De jaarcijfers en resultaatbestemming werden door de Ledenraad goedgekeurd. De Ledenraad benoemde twee nieuwe commissarissen: Henk Jolink uit Drempt en Ytsje de Groot uit Vrouwenparochie. De commissarissen Ria Derks uit Bantega en Cees van den Broek waren aftredend en namen na een verdienstelijke bestuurlijke periode afscheid van de Raad van Commissarissen.
De Ledenraadsvergadering werd voorafgegaan door één digitale ledenbijeenkomst waarin de leden geïnformeerd werden over de jaarcijfers en de actuele ontwikkelingen bij de coöperatie. De opkomst van de digitale ledenbijeenkomst was boven verwachting en laat daarmee de betrokkenheid van de leden bij hun coöperatie zien.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden