Ontwikkeling van de Havenkom fase 1a een stap verder

Foto: schermafbeelding gemeente video

De gemeente Nijkerk heeft al jaren de ambitie om de Havenkom om te vormen in een aantrekkelijk woon- en werkgebied.

Vorig jaar is besloten om het gemeentehuis te verhuizen naar de Van het Hoffstraat in Nijkerk. De verwachting is dat dit in 2022 gebeurd. “Dus is het nu tijd om plannen te maken voor deze locatie aan de Havenkom. Hier willen we woningen realiseren. De al gevoerde gesprekken met omwonenden en andere betrokkenen laten zien dat er zowel kritisch als opbouwend meegedacht wordt. Daar gaan we zeker mee door”, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan.

Via een digitale bijeenkomst met omwonenden en andere betrokkenen zijn de contouren van de plannen besproken. Deze zijn ook gedeeld via de gemeentelijke website. Omwonenden en andere betrokkenen konden hierop reageren. Tijdens twee werkbijeenkomsten zijn de kaders toegelicht waarbinnen de plannen worden ontwikkeld. Er is ook gesproken over de mogelijkheden in het woningbouwprogramma, indeling, aandachtspunten voor de openbare ruimte en verkeer. Verder ging het over de uitstraling van de gebouwen. Om een beeld te krijgen van mogelijke bouwstijlen worden referentiebeelden gebruikt. Omwonenden en belangstellenden hadden hiervoor ook beeldmateriaal aangeleverd. Met dit (historisch) beeldmateriaal is een levendige discussie gevoerd. Op www.nijkerk.eu/havenkom staan een opname van de informatiebijeenkomst, een document met vragen/ antwoorden en sfeerverslagen van de twee werkbijeenkomsten.

Verschillende typen woningen

Het plan wordt ingevuld met circa 25 – 30 woningen van verschillende categorieën. Het zijn huurwoningen, koopwoningen en appartementen. Maar ook woningen met een tuin. Belangrijk hierbij is dat het voldoet aan het beleid dat de gemeente heeft vastgelegd in de Woonvisie 2020+. De wens is om de nieuwbouw goed aan te laten sluiten bij de huidige omliggende woningen en dat deze past bij de sfeer en uitstraling van de binnenstad. Het historische gedeelte van het stadhuis moet in de nieuwe plannen meer tot zijn recht komen dan nu het geval is. Er is aandacht voor de overgang van oud naar nieuw.

Parkeren en openbare ruimte

Er moeten voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd worden voor de bewoners. Het overgrote deel van deze parkeerplaatsen zijn voorzien op het binnenterrein waardoor deze aan het zicht onttrokken zijn. Voor een deel – en dan met name het deel voor bezoekers – kan ook nog gebruik maken van het plein. Het plein zal in deze eerste fase van de ontwikkeling van de Havenkom namelijk ook nog als parkeerplaats gebruikt worden. De inrichting van de buitenruimte wordt op niveau gebracht. Deze inrichting sluit aan bij andere herinrichtingen in de binnenstad. Zo ontstaat een nieuwe samenhang tussen binnenstad en de Havenkom.

Hoe gaat het nu verder?

Met de input van de bijeenkomsten worden de kaders van het plan nu verder uitgewerkt. Er volgt nog een werkbijeenkomst en een grote informatiebijeenkomst. Vervolgens wordt over het plan voor de zomer een besluit genomen door de gemeenteraad. Na dit besluit kan gestart worden met de planologische procedure en kan gestart worden met de selectie van een projectontwikkelaar. Via een aanbesteding wordt uiteindelijk bepaald welke partij het plan gaat realiseren.

ABZ Diervoeding is het al jaar en dag niet eens met de gang van zaken. De onderneming verwacht problemen met de milieuvergunningen, als de huizen gebouwd worden. Volgens wethouder Wim Oosterwijk is er wel overeg, waarbij standpunten gewisseld worden, maar elkaar overtuigen, dat lukt niet meer. Sinds ons laatste bericht in januari, is hierin dus niets veranderd

 

Dossier: Havenkom

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden