Gebakkelei tussen ABZ diervoeding en de gemeente gaat verder

Foto:

De gemeente wilt huizen rond de havenkom bouwen, ABZ diervoeding ziet dat vanaf het begin al niet zitten.

De onderneming is bang, dat door de komst van de huizen de vergunningen van het bedrijf op de tocht komen te staan. Het gaat dan om mogelijke overlast van geluid, geur en fijnstof. Het overleg tussen de twee verloopt moeizaam. Een van de problemen is, dat het bedrijf niet precies weet wat de gemeente van plan. Daarom vroeg het op basis van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) inzicht in de plannen. Die geeft de gemeente nu, maar niet alles wordt openbaar. Dat komt, omdat ook Rootselaar BV een rol speelt. De erven Rootselaar ondertekenden samen met de gemeente een intentieverklaring over de bouw van woningen op het terrein van Rootselaar. Wat daar precies is afgesproken vat buiten de inzage, waar ABZ om had gevraagd. Rootselaar BV zoud bij volledige opheffing van de geheimhouding onevenredig benadeeld zou worden, omdat
die documenten veel informatie bevatten over de onderhandelingspositie en over de haalbaarheid van herontwikkeling van gronden die Rootselaar in eigendom heeft. Bovendien is informatie, die bij openbaarmaking de economische of financiële belangen van de gemeente raakt, evenmin openbaar gemaakt.

Een voorbeeld pagina

Concreet gaat het om de gedeeltelijke opheffing van de geheimhouding van de presentatie ‘geheime toelichting haalbaarheidsstudie fase 2’ en het conceptrapport ‘Herontwikkeling terrein Van Rootselaar Havenkom Nijkerk’. Beide documenten zijn voor meer dan de helft onleesbaar gemaakt

 

Dossier: Stadshaven
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen