Wind- en veel zonne-energie in Regio Foodvalley

Foto:

Regio Foodvalley wil in 2050 alle energie die gebruikt wordt duurzaam opwekken.

In 2030 moet daarvoor de eerste grote stap gezet zijn. Hoe? Door energie te besparen en zoveel mogelijk zonnepanelen op geschikte daken en op bijvoorbeeld stortplaatsen of boven parkeerplaatsen.

Maar ook door windmolens en zonnepanelen liefst te combineren in ‘energieclusters’. Bij voorkeur langs snelwegen, andere infrastructuur of in de buurt van bedrijventerreinen. Dat is goedkoper en levert een stabielere energievoorziening op. Bovendien helpt het om het karakter van onze landschappen te behouden. De regio is zuinig op natuur en landbouwgrond en wil dat de eigen inwoners, bedrijven en andere organisaties eigenaar of mede-eigenaar zijn van zonne- of windprojecten. Doel is het opwekken van minimaal 0,75 TWh aan duurzame energie in 2030. Om alles te realiseren, moet het elektriciteitsnet sterk worden uitgebreid.

De aarde warmt op, veel planten en diersoorten verdwijnen, de zeespiegel stijgt. Als we zo doorgaan, ligt onze regio straks aan zee. Daarom zijn in Nederland al in 2019 maatregelen afgesproken in het Klimaatakkoord. Eén van de maatregelen is het opwekken van meer duurzame energie. Tot 2030 kan dat met zonne- en windenergie. Dat gebeurt in 30 energieregio’s in Nederland. Regio Foodvalley is er één van. De meeste windenergie wordt op zee opgewekt. Maar dat is niet genoeg om in Nederland ons doel te halen. Daarom komen er ook in Regio Foodvalley meer windmolens en zonnepanelen. Hoe de regio dat wil gaan doen, staat in de Regionale Energiestrategie: de RES 1.0 Regio Foodvalley.

Besluitvorming over de RES 1.0 en webinar voor bewoners

Vanaf 21 april 2021 besluiten de overheden over de RES 1.0: alle gemeenten in Regio Foodvalley, de provincies Utrecht en Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Op 22 april om 19.00 uur houdt de regio een webinar met uitleg en om vragen te stellen. Daarnaast zijn er webinars in de afzonderlijke gemeenten. Kijk voor alle data en tijden op resfoodvalley.nl.

Samen kom je verder

Sander van ’t Foort, bestuurlijk trekker van de RES Regio Foodvalley: “Windmolens en zonnepanelen zijn zichtbaar en dichtbij. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de omgeving waarin we wonen. Daarom werken en denken in Regio Foodvalley veel partijen mee aan de regionale energiestrategie: ondernemers, overheden, energiecoöperaties, inwoners, maatschappelijke organisaties en een burgerforum. Met elkaar hebben we de regionale energiestrategie die er nu ligt, gemaakt.” De niet-overheidspartijen in de samenwerking ondertekenden ter ondersteuning een adhesieverklaring bij de RES 1.0. Een burgerforum heeft advies gegeven over wat inwoners belangrijk vinden bij het opwekken van duurzame energie. “Ook in de toekomst willen we met zoveel partijen blijven samenwerken.”, aldus Sander. “We zijn er blij mee dat de adviezen van het burgerforum zijn overgenomen in de RES.” vertelt Ingrid Lether, lid van het burgerforum.

Dossier: Energietransitie

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden