Verbeteren van de leefbaarheid in Paasbos?

Foto:

In contact en aanspreekbaar, dat is het doel van de politie en boa’s.

Wijkagent Femke en boa-coördinator Patrick nemen samen het initiatief om nog meer in contact te komen met inwoners uit Paasbos. Op donderdag zijn inwoners van 11.00 tot 12.00 uur van harte welkom op het spreekuur in het Paashuis. Het idee is simpel: op een laagdrempelige manier met bewoners van de wijk in gesprek.

Met twee benen in de wijk

Goed contact tussen handhavers en inwoners is belangrijk voor het creëren van een goede leefomgeving. Voor het verbeteren van de leefbaarheid in Paasbos hanteert de gemeente Nijkerk een wijkgerichte aanpak. De basis hiervan is een actieve en gelijkwaardige samenwerking met partners en inwoners. Handhavers reageren niet alleen op meldingen, maar zijn ook aanspreekbaar voor inwoners die vragen hebben. De politie en de boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) willen graag van inwoners en partners weten wat er speelt. Ook vinden zij het belangrijk om aan te geven waar handhaving aan kan bijdragen (en waaraan niet). Boa-coördinator Patrick: “Met twee benen in de wijk staan levert meer waardevolle informatie op, dan als je alleen langsrijdt.”

Het spreekuur vindt de komende 12 weken elke donderdag van 11.00 tot 12.00 uur plaats in het Paashuis aan de Goudenregenlaan 1 in Nijkerk.

Wat doet een wijkagent en de boa voor de wijk?

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn of haar wijk. De boa richt zich primair op handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bij het signaleren van onder andere sociale problemen en kleine criminaliteit hebben de wijkagent en de boa een signalerende en adviserende rol. In de gemeente Nijkerk werken politie en boa op verschillende thema’s samen, waaronder: jongerenoverlast, verbetering van de leefbaarheid, ondermijning en handhaving van coronamaatregelen. In sommige situatie kan de wijkagent en/of boa ondersteuning bieden aan een wijkteam.

Meld verdachte situaties

De gemeente hecht veel waarde aan de bijdrage van buurtbewoners aan het verbeteren van de leefbaarheid. Wijkagent Femke: “Meldingen die via de juiste kanalen binnenkomen, kunnen een goed overzicht geven van waar en wanneer de meeste overlast plaatsvindt. Meldingen zijn echt nodig voor een efficiënte en integrale wijkaanpak.” Bewoners kunnen, naast het spreekuur, op verschillende manieren overlast van de openbare orde en/of leefbaarheid melden. Melden kan bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844 en bij het gemeentelijk meldpunt jongerenoverlast via de internetpagina: www.nijkerk.eu/jongerenoverlast.

Ook is het mogelijk om anoniem te melden (wanneer u de persoon goed kent of bang bent voor intimidatie) bij Meld Misdaad Anoniem (M.). Het meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar via
0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden van 9.00 tot 17.00 uur. Daarnaast is het 24/7 mogelijk om iets te melden via een beveiligde omgeving opwww.meldmisdaadanoniem.nl/melden.

 

Dossier: Paasbos

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden