Fietser en voetganger belangrijker dan auto op Torenstraat en Vrijheidslaan

Visiedocument: Aantrekkelijk Nijkerk
Foto:

De nieuwe verkeerssituatie op de Torenstraat en de Vrijheidslaan roept veel vragen op.

Wij vroegen de gemeente wat de argumenten waren om deze straten op deze manier in te richten. Dit zijn de antwoorden

Visie Aantrekkelijk Nijkerk

Uitgangspunt is de visie Aantrekkelijk Nijkerk geweest. De basis van dit plan is het autoluw maken van het centrum en oude radialen (straten weer te herstellen die doorbroken waren door de binnenringweg (Torenstraat-Vrijheidslaan). Hierdoor ontstaan er mogelijkheden om het fietsverkeer te stimuleren, zodat deze op snelle en veilige manier vanuit de wijken naar het centrum kunnen bereiken. Daarnaast is gekozen voor zogenaamde bronpunten (parkeervoorzieningen) rondom het centrum die goed bereikbaar zijn voor autoverkeer via inprikkers. Hierdoor worden er niet meer rondjes gereden via de binnenringweg (Torenstraat-Vrijheidslaan). Dit wordt ondersteund met bewegwijzeringsborden.

Verkeersplan

De visie is vertaald naar te nemen maatregelen in het verkeersplan. In het verkeersplan is vastgelegd dat de binnenringweg (Torenstraat-Vrijheidslaan) ontmoedigd moet gaan worden voor doorgaand (bestemmings-)verkeer en dat de radialen in de voorrang komen te liggen met toevoeging van voetgangersoversteekplaatsen. In de oude situatie had verkeer van rechts voorrang. Hierdoor ontstond er een gevaarlijke situatie, omdat er vooral aan fietsers geen voorrang werd verleend. Met de huidige inrichting en de radialen in de voorrang is dit duidelijker en veiliger. De verkeersdeelnemer moet wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. Dit kost tijd.

Maatregelen

Door de huidige situatie en de maatregelen wordt geprobeerd het doorgaand verkeer zoveel mogelijk te ontmoedigen en hiermee te stimuleren om via de N301 te rijden. Hierdoor wordt de Torenstraat-Vrijheidslaan ontlast en de binnenstad autoluw.
Daarnaast is het autoverkeer ondergeschikt aan het langzaam verkeer (fietser en voetganger). Dit past bij de uitgangspunten van de mobiliteitsvisie en de duurzaamheidsvisie. Al deze maatregelen dragen bij aan een verbetering van de leefomgeving en de verkeersveiligheid in en rond het centrum.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden