Jeugdhulp kost veel geld en Nijkerk krijgt te weinig

Foto:

Nijkerk ontvangt, in vergelijking met de meeste andere Nederlandse gemeenten, een relatief laag bedrag per kind als het gaat om jeugdhulp.

Dat blijkt uit een rapport van het adviesbureau Its Public. Nijkerk staat op de 55e plek van de ruim 340 gemeenten in Nederland als het gaat om de tekorten als gevolg van de jeugdzorgtaken. Deze plek geeft dus aan dat het verschil tussen de inkomsten vanuit het Rijk en de lokale uitgaven ten behoefte van de jeugdhulp naar verhouding fors is. Slechts 54 gemeenten in Nederland hebben een groter procentueel tekort.

Nijkerk heeft veel jongeren in de jeugdhulp, maar krijgt per jeugdige een lager bedrag dan de meeste gemeenten.

Hoe kan dat?

De financiële kant

Het geld, dat gemeenten krijgen van de Rijksoverheid heet het gemeentefonds. In dit fonds zitten de bedragen voor alle taken die gemeenten uitoefenen. Het bedrag dat een gemeente ontvangt, moet zij zelf verdelen over de verschillende taken.

De bedragen voor het gemeentefonds berekent de Rijksoverheid eens in de paar jaar. Het Rijk gaat dan uit van cijfers over de gemeenten die op dat moment actueel zijn. De jaarlijkse bijdrage in het gemeentefonds is afgeleid van de belastingcapaciteit van de gemeenten. Cijfers als aantal jeugdigen, totaal aantal inwoners, aantal jeugdigen in gezinnen met armoede, aantal uitkeringsgerechtigden, gemiddeld inkomen, medicijngebruik, oppervlakte gemeente, oppervlakte water. In totaal bepalen zestig maatstaven de uitkering die een gemeente krijgt uit het gemeentefonds.

Op basis van de laatste cijfers heeft de Rijksoverheid bepaald welk bedrag de gemeente Nijkerk krijgt en dat is per jeugdige inderdaad lager dan 303 andere gemeenten krijgen. Als de cijfers veranderen, verandert het gemeentefonds mee, maar hier zit een vertraging in omdat de Rijksoverheid de berekening eens in de paar jaar maakt.

De gemeenten hebben geen invloed op de bedragen die zij krijgen uit het gemeentefonds. Wel op de besteding van de gelden in de eigen gemeente. Om de uitgaven aan jeugdzorg niet te veel te laten stijgen, zet de gemeente Nijkerk in op preventie. Dus op ondersteuning van jeugd voordat hun problemen zo groot worden dat professionele zorg nodig is. Daar hoort een goed netwerk rondom jeugd bij. En kritisch kijken welke zorg echt nodig is. De gemeente wil de gelden natuurlijk besteden aan de jeugdigen die dit echt nodig hebben.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten praat met de Rijksoverheid over structurele verhoging van gelden voor onder meer jeugdzorg. In juni maakte de Rijksoverheid bekend dat zij voor 2022 het budget jeugdhulp eenmalig met € 1,3 miljard ophoogt. Daarnaast verwacht wethouder Nadya Aboyaakoub door de uitspraak van de arbitragecommissie komend jaar een miljoen euro extra te ontvangen van het Rijk

Onderbezetting

Waarom zoveel jeugdige (1253 in 2020) in de jeugdhulp? Dat kan een bewuste keuze zijn. Maar het kan ook voor een deel te maken hebben met de onderbezetting en uitval binnen het sociaal team jeugd in 2020. Dat leidde ertoe , dat tijdelijk korte ondersteuning aan jeugdigen en ouders niet is gegeven met als gevolg extra doorverwijzingen naar jeugdhulp. Binnen de taskforce is een nadrukkelijk punt van aandacht wie indiceert. Hierop worden vervolgacties ingezet..

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden