Niet meer, wel sneller bouwen

Foto:

Nijkerk tekent met een nog 8 gemeenten in juli een set afspraken om sneller woningen te kunnen bouwen.

Voor eind 2030 moeten er in de regio 23.000- nieuwe en betaalbare woningen staan.

De deelnemende gemeenten zijn behalve Nijkerk, Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. Daarnaast hebben de provincies Utrecht en Gelderland een vinger in de pap. Voor Nijkerk praten behalve wethouder Dijksterhuis ook Peter Toonen van de woningstichting mee.

De woondeal werkt aan vijf opgaven tegelijk

    1. Woningbouw en woningmarkt (Kwantitatief en kwalitatief voldoende woningaanbod)
    2. Bereikbaarheid en multimodaliteit (Infrastructuur voorbereiden op de toekomstige verkeersstromen)
    3. Aandachtsgroepen (Voldoende (financieel) passend aanbod voor aandachtsgroepen)
    4. Vitale wijken (Terugbrengen van grote leefbaarheidsverschillen tussen buurten)
    5. Duurzaam, groen en circulair (Versnellen van de transitie naar een duurzame, circulaire en groene regio)

De Nijkerkse plannen

Door en voor Nijkerk zijn een aantal onderwerpen in de woondeal ingebracht. Allereerst de Havenkom. De Havenkom is opgenomen als eerste versnellingslocatie. Hiervoor  inventariseren en bepalen het ministerie, de provincies en regio welke onderliggende problemen er bestaan en wat er nodig is om de knelpunten aan te pakken. Hieraan gekoppeld is onder andere de WBI (woningbouwimpuls) die financiële ondersteuning kan geven voor de realisatie van het project. De overige versnellingslocaties die zijn opgenomen zijn: Doornsteeg fase 3, Middelaar Oost, Nijkerkerveen deelplan 3 en inbreidingsprojecten rondom het station. Deze locaties kunnen vooralsnog op eigen kracht worden gerealiseerd. Verder zijn afspraken gemaakt voor verbetering van de binnenstedelijke infrastructuur en vitalisering van Paasbos.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden