CDA kritisch over voorjaarsnota

Foto:

Het CDA heeft zich in de laatste raadsvergadering kritisch uitgelaten over de voorjaarsnota.

Volgens fractievoorzitter Joop van Ruler is een voorjaarsnota bedoeld als voorzet voor de komende begroting, maar neemt het college van burgemeester en wethouders in deze voorjaarsnota nog geen maatregelen om de grote tekorten die worden voorzien terug te dringen.

Van Ruler: “De jaren 2021 t/m 2025 sluiten met grote tekorten. Daarnaast moeten wij miljoenen investeren in verschillende projecten, zoals het aanpassen en verbeteren van wegen en fietsroutes en de herinrichting van oudere wijken en bedrijfsterreinen. Zowel de tekorten als de investeringen worden betaald vanuit de Algemene Reserve die daarmee in een hoog tempo wordt leeg getrokken. Verder zien wij de uitgaven voor de Jeugdzorg en de WMO oplopen, terwijl het nog niet lukt de eerder aangekondigde bezuinigingen te realiseren.”

“Een zorgelijke situatie en toch neemt het college nog geen maatregelen. Het college hoopt dat het Rijk straks meer geld beschikbaar stelt aan de gemeenten, dus het college wacht af wat er komen gaat en lijkt het probleem door te schuiven naar de toekomst, misschien wel naar een volgend college. Dat vindt het CDA niet acceptabel. Dit college moet verantwoordelijkheid nemen, voorsorteren op extra maatregelen en in november een sluitende en solide meerjarige begroting presenteren.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden