Keerpunt in zicht (video)

Foto:

Oud-bewindslieden (Pieter Winsemius, Ed Nijpels), prominente ex-top-ambtenaren, onderzoekers, wetenschappers, deskundigen, ze verzamelden zich donderdagmiddag allemaal in de tuin van Bram van de Klundert in het Hoevelakense bos.

Van de Klundert is één van de 25 auteurs in het boek “Keerpunt in zicht”. Dat boek buigt zich over de vraag, hoe het verder moet met milieu en duurzaamheid. Het is geschreven, omdat precies 50 jaar geleden de eerste Nederlandse milieuminister  Louis Stuyt de “Urgentienota Milieuhygiëne” schreef.

De twee redacteuren, Marius Enthoven (ex-Hoofdinspecteur Milieuygiëne en ex-Directeur-Generaal Milieubeheer van Nederland als daarna van de Europese Unie) kregen het boek officieel overhandigd.

Ely Hackmann was erbij en hoorde Ed Nijpels (VVD) zeggen, dat hij voorstander is van een nieuwe regering van VVD, PvdA en Groen Links: “Dat is beter voor het milieu, maar dan zal Rutte wel moeten buigen.”

Keerpunt in zicht

Het boek bevat ca 25 bijdragen in de vorm van essays en interviews van evenzovele oud-bewindslieden (Pieter Winsemius, Ed Nijpels, Jacqueline Cramer), prominente ex-top-ambtenaren, onderzoekers, wetenschappers, deskundige.
Een greep daaruit: Rathenau-directeur Melanie Peters, astronaut André Kuipers, poolreizigster Bernice Notenboom, Klaas van Egmond (oa. Sustainable Finance Lab), Marjolein Demmers (directeur Natuur en Milieu), Volkert Engelsman (directeur EOSTA, Wim van den Donk (oa. ex-Commissaris der Koningen van Noord-Brabant), Annemieke Nijhof (oa. ex-Secretaris-Generaal Algemene Zaken), Rein Willems (ex-directeur Shell NL), Bram van de Klundert (oa. ex-directeur Waddenfonds), Paul de Jongh (projectleider 1e Nationaal Milieubeleidsplan.
Het (uitvoerige) voorwoord is geschreven door prinses Laurentien van Oranje.

De bijdragen bieden vanuit een groot aantal perpectieven en invalshoeken een verrassend, leerzaam en op een aantal punten ook zeer concreet perspectief voor de komende vijftig jaar milieu- en duurzaamheidsbeleid.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden