Nieuwe Nijkerkers tekenen Participatieverklaring

archieffoto
Foto:

De afgelopen maand tekenden 23 inburgeringsplichtigen hun participatieverklaring.

Het vormde de afsluiting van een participatie- en verklaringstraject, verzorgd door Vluchtelingenwerk over de basisprincipes uit de Nederlandse samenleving. De ondertekening symboliseert een welkome start in de Nijkerkse samenleving.

De participatieverklaring is door de landelijke overheid ingevoerd om nieuwkomers kennis te laten maken met de Nederlandse normen, waarden, rechten en plichten. In de verklaring spreken de nieuwkomers zich uit dat zij de basisprincipes uit de Nederlandse samenleving respecteren. De waarden “vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie” staan centraal. Vanaf 1 oktober 2017 moeten alle nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn deze verklaring verplicht ondertekenen als onderdeel van hun inburgeringsexamen.

Het traject leidt tot boeiende gesprekken. Wat nieuwkomers bijvoorbeeld opvalt, is het gebruik van de fiets in Nederlands. Op televisie zien zij dat zelfs de minister-president Mark Rutte op de fiets naar zijn werk gaat. Verder kan er verbazing zijn over het splitsen van rekeningen als meerdere mensen samen iets hebben ondernomen. Ons rechtssysteem kan verwondering oproepen. Vaak heerst in het land van herkomst een wantrouwen richting het rechtssysteem. Het is wennen dat in Nederland de overheid betrouwbaar is.
Ook is er gesproken over de gelijkwaardige positie van vrouwen en het feit dat ons gemeentebestuur bestaat uit mannen en vrouwen

Mariëlle Broekman, wethouder feliciteert namens het college van B&W, de nieuwkomers van harte met het behaalde resultaat. “We wensen de nieuwkomers veel geluk in de toekomst met aandacht voor wat zij de afgelopen tijd hebben geleerd. Ze zijn van harte uitgenodigd mee te doen in onze gemeente. Sporten, vrienden maken en actief deel uitmaken van alles wat in Nijkerk gebeurt.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden