Nieuwe Paasbosmaatregelen komen er aan

Foto:

Mosquito, cameratoezicht, straatcoaches en leefbaarheidsonderzoeken moeten de problemen in het Paasbos helpen oplossen.

Dit pakket maatregelen heeft te maken met veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke ordening. De maatregelen kunnen op korte en middellange termijn worden.

Burgemeester Renkema: “Buurtbewoners, gemeente, politie, we willen allemaal dat de overlast zo snel mogelijk verdwijnt. Het mag niet zo zijn dat inwoners door overlast niet prettig wonen en zich niet veilig voelen. Daarom nemen we nu extra maatregelen en blijven we de situatie monitoren.
We vinden het belangrijk dat maatregelen niet alleen overlast wegnemen, maar ook een alternatief bieden aan onze jongeren. Alleen dan komt er een echte duurzame oplossing.”

Mosquito

Bewoners hebben aan de gemeente verzocht om gebruik te maken van de slimme mosquito. Jongeren in de buurt van een slimme mosquito kunnen het geluid na korte tijd als erg irritant ervaren en de omgeving waar het verspreid wordt vermijden.
De Inzet van de slimme mosquito is in vergelijking met cameratoezicht een juridisch minder zware maatregel. Tot op heden zijn er geen wettelijke bezwaren voor het gebruik van de mosquito. Om gebruik te kunnen maken van de slimme mosquito moet wel de Algemene Politie Verordening (APV) aangepast worden.
Bij overlast van jongeren op straat lijkt de mosquito een goed alternatief te zijn om buurtbewoners na 22.00 uur rust te geven.Maar de mosquito is minder effectief bij oudere jongeren in auto’s. Het college de slimme mosquito één jaar inzetten. Voor het zover is, gaat de gemeente nog wel uitzoeken, of het geluid schadelijk voor honden is.

Tijdelijk cameratoezicht

Enkele bewoners zouden wel altijd cameratoezicht willen hebben, maar dat kan niet, omdat niet alle lichtere in te zetten maatregelen geprobeerd zijn. Dit maakt dat definitief cameratoezicht als bestuurlijk maatregel niet proportioneel en hierdoor juridisch onhoudbaar is. Om toch nog een goed beeld te krijgen van de overlast in Paasbos wordt de mobiele camera over en tijd tijdelijk ingezet.

Hangplek voor jongeren

Bewoners en jongelui zijn het er over eens, dat er maar een beperkte mogelijkheid voor een georganiseerde ‘hangplek’ is. Daar wordt nu de parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum gebruikt. Het alternatief in de avonduren is – net als in 2019 – Muay Thai sportschool onder begeleiding van de coördinator van Stichting Eigen Plan . Zowel buurtbewoners als jongeren uit Paasbos zijn daar erg positief over. I

Straatcoaches in Nijkerk

Burgerinitiatieven zoals WhatsApp groepen uit het 1000 ogen project en de buurtwacht dragen bij aan een veilige wijk. Toch voelen enkele buurtbewoners zich onveilig in de wijk. Professionals ervaren regelmatig dat jongeren weglopen voordat ze aangesproken kunnen worden. Als oplossing maken diverse gemeenten gebruik van straatcoaches die fungeren als brug tussen de jongeren, jongvolwassenen en professionals. Vaak zijn straatcoaches personen die zelf uit de wijk komen, jongeren kennen en ‘taal van de straat’ spreken.
Het college gaat onderzoeken of het gebruik van straatcoaches organisatorisch en financieel kan.

Wijziging van de openbare ruimte

Bewoners aan de Rozenlaan en Goudenregenlaan ervaren aan de achterzijde van het winkelcentrum overlast door (hang)jongeren die samenscholen op de parkeerplaats bij het oude consultatiebureau. Die parkeerplaatsen zouden dus weg kunnen. Maar vrachtwagens keren daar. Daarnaast zijn kosten voor het wijzigen van de parkeerplaats € 10.000, -. Daarom kiest het college er niet voor om de parkeerplaats te verwijderen.

Onderzoek

Om deze aanpak meetbaar te maken voert het college op twee momenten een leefbaarheidsonderzoekuit.. Het eerste onderzoek (nulmeting) vindt plaats met de invoering van de nog te nemen maatregelen en het tweede onderzoek een jaar later.

Eerdere maatregelen

In de afgelopen jaren zijn onder andere een lachgasverbod ingesteld, extra verlichting aangebracht en handhaving aangescherpt. Tevens is er tijdelijk een mobiele camera geplaatst in het eerste kwartaal van 2020. De gemeente, politie, jongerenwerkers en andere professionals werken in nauwe samenwerking aan een integrale aanpak. Sinds enkele maanden voert de politie daarnaast een ‘zerotolerance’ beleid voor overlastplegers. Ondanks de inzet van de gemeente, geven buurtbewoners aan nog steeds overlast te ervaren.

In de periode 2018 – 2019 zijn er ook maatregelen genomen

  1. Invoering van de buurtapp en een buurtwacht;
  2. Overleggen met de coördinator van het 1000 ogenproject en vertegenwoordigers van de moskee;
  3. Gesprekken met bewoners door middel van buurtbijeenkomsten;
  4. Wijkschouw rondom de Hoefslag en Gruttolaan;
  5. Oprichting van het ontmoetingscentrum Paashuis.
Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]
Dossier: Paasbos

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden