Bredere aanpak om middelengebruik bij jongeren terug te dringen

Foto:

De gemeente wil het gebruik van verslavende middelen zoveel mogelijk voorkomen.

De bestaande aanpak voor alcohol en drugs in Nijkerk wordt daarom de komende jaren doorontwikkeld. Daarbij wil de gemeente aansluiten bij eerdere ervaringen met het zogenaamde IJslandse preventiemodel. Het geluk en het welzijn van jongeren staan hierbij voorop. Net als de brede samenwerking met lokale partijen. Door de omgeving van de jongeren actiever te betrekken, gaan jongeren minder middelen gebruiken (alcohol, tabak en drugs). De omgeving bestaat onder meer uit het gezin, de vriendengroep, de school en de lokale sportvereniging.

Omgeving betrekken

De gemeente heeft inwoners en jongeren in de afgelopen jaren regelmatig voorlichting gegeven. Dit deed zij samen met onder andere Jeugd- en Jongerenwerk. Ook is de omgeving betrokken. Zo heeft de gemeente een convenant afgesloten met het voortgezet onderwijs. De komende periode benadert de gemeente ook vele andere partijen, zoals sportverenigingen, gebedshuizen, huisartsen, ondernemers en natuurlijk onze jongeren.

Samenwerking met Trimbos-instituut en Nederlands Jeugdinstituut

De nieuwe aanpak komt voort uit de voorgenomen inzet van het OKO-model (eerder IJslands preventiemodel) in 2023. Dit doet de gemeente in samenwerking met het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. OKO staat voor Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Met dit model hebben andere gemeenten goede ervaringen opgedaan in een eerste pilot in Nederland. De gemeente bereidt de inzet van het OKO-model dit jaar voor. Zij gaat onder andere in gesprek met de GGD, Jeugd- en Jongerenwerk, Sigma, verenigingen, kerken en de scholen. Zodat zij al deze belangrijke lokale partners betrekt bij de officiële inzet van het OKO-model in 2023.

OKO-model

Het OKO-model is een preventieaanpak die zorgt voor een positieve leefomgeving waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelengebruik. Het OKO-model is gericht op samenwerken in de omgeving van de jongeren op vier domeinen: gezin, vriendengroep, school en vrijetijdsbesteding.

Om na te gaan hoe het gaat met de jongeren is er in het OKO-model een monitor. Hiervoor vullen leerlingen tussen de 14 en 16 jaar 2-jaarlijks een uitgebreide vragenlijst in op de middelbare school. De vragenlijsten gaan niet alleen over middelengebruik, maar juist ook over hoe het op school gaat en of de jongere gelukkig is. De vragenlijsten geven inzicht in wat het risico op middelengebruik vergroot of juist verkleint bij de Nijkerkse jongeren. Hiermee kan de gemeente Nijkerk de werkwijze voor het ontmoedigen van middelengebruik aanpassen. Samen met haar partners en bijvoorbeeld ouders.

Wethouder Harke Dijksterhuis: ‘Het effect van drugs en teveel alcohol op jonge mensen is rampzalig. Ik vind het belangrijk om zo goed mogelijk te weten wat er speelt. En wat we kunnen doen om jongeren goede kansen te blijven bieden. Het OKO-model helpt ons om nog beter zicht te krijgen op het middelengebruik. En vooral op de mogelijkheden om het gebruik terug te dringen. Door het welzijn en geluk van onze jongeren te vergroten. Mooi dat we zo nog meer kunnen bijdragen aan een kansrijke omgeving voor onze jongeren!’

Klik op de banner en ga naar “Kiezen voor Nijkerk

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen