Verkiezingsnieuws update 6

Foto:

Deze weken zullen de vijf partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen steeds om uw aandacht vragen.

Dat doen ze door allerlei dingen te organiseren of op een andere manier. Deze pagina zullen we steeds updaten met dat verkiezingsnieuws.

12 maart: koffie van PRO21

Tijdens het lijsttrekkersdebat liet Irene Moes (PRO21) weten wel van een gezellige kop koffie te houden. Zaterdagmorgen maakte ze dat waar.

10maart: VVD Nijkerk-Hoevelaken kiest voor wonen

In het lijsttrekkersdebat is duidelijk geworden waar de Nijkerkse partijen mee aan de slag willen de komende periode. In theater Streams Breede Beek zijn verschillende thema’s aan de orde gekomen. Zo ook wonen. Uit een eerdere poll blijkt dat wonen voor Nijkerkers het belangrijkste thema is.
Lijsttrekker Niels Staal (VVD) is zich bewust van de urgentie en wilt woningbouw in een hogere versnelling zetten. ‘’We moeten nu al kijken naar waar we de komende vijftien jaar willen bouwen.’’ Het grote verschil met andere partijen is hierin het bouwtempo. ‘’Voor de VVD geldt: minimaal 250 woningen per jaar bouwen, waar dit voor andere partijen een maximumaantal is.’’

 

5 maart: CU-SGP lanceert campagnevideo

In de capagnefilm  wordt niet alleen teruggeblikt op de afgelopen periode, maar ook vooruit gekeken naar de komende vier jaar. Alle kernen komen ook aan bod. De video kunt u hier bekijken.

28 februari: CU-SGPpolitici bezoeken boer na aanval wolf


Marina Lanting en Hans de Boer van de lokale ChristenUnie/SGP gingen samen met Statenleden Freek Rebel en Arnold Versteeg van de provinciale naar de Puttense boer Gerrit Koopman.

Acht  van zijn schapen werden in januari in één nacht doodgebeten. Hij is gestopt met het houden van schapen.

Om deze reden zet Rebel de wolf op de politieke agenda. Het Statenlid hoopt dat door het gesprek open te blijven voeren er een debat ontstaat over de wolf, waarbij er nuchter en met feiten naar de aanwezigheid van de wolf en zijn plek in het ecosysteem en onze samenleving gekeken kan worden.

26 februari: Speciaal verkiezingsmagazine ChristenUnie – SGP

In dit magazine zet de partij tal van betrokken inwoners en waardevolle initiatieven centraal en licht zij diverse speerpunten toe. Het eerste exemplaar van dit magazine werd zaterdag feestelijk onthuld door Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie. Het magazine wordt binnenkort huis-aan-huis bezorgd

Het magazine staat volledig in het verkiezingsthema van de ChristenUnie-SGP: “Voor elkaar?! Samenleven in vertrouwen.” Lijsttrekker Harke Dijksterhuis geeft een toelichting: “Als ChristenUnie-SGP geloven wij in de kracht van de samenleving. Lokale verenigingen, kerken en organisaties, de vrijwilligers en mantelzorgers, samen maken zij een hechte samenleving. Met dit verkiezingsmagazine hebben we juist dit inzichtelijk willen maken. We doen dit aan de hand van thema’s die wij belangrijk vinden. En we kijken natuurlijk ook terug op de afgelopen vier jaar – wat hebben we voor elkaar gekregen – en presenteren onze kandidaten en speerpunten voor de komende vier jaar.”

20 februari: Ries van Elteren stelt meeste vragen

De afgelopen raadsperiode heeft het raadslid Ries van Elteren van De Lokale Partij Nijkerk 11 keer schriftelijke vragen gesteld aan het college.

De laatste ingediende vragen gingen over het behoud van testlocaties van Covid in Nijkerk. Ofschoon Ries van Elteren niet herkiesbaar is voor een nieuw periode heeft hij z’n steun toegezegd om de nieuwe fractie bij te staan met raad en daad. Luister aanstaande dinsdag naar het gesprek met vier oud-gedienden in de Nijkerkse politiek: naast Van Elteren ook Boudewijn van der Woerd, Hans Boer en Aart Klompenhouwer.

19 februari: CU-SGP fietst langs maatschappelijke instellingen

Op de campagnefietsen reeden de kandidaten langs de Voedselbank, een vrijwilliger van de  voedselbank, het WQelkomhuis en  Schuldhulpmatje. Kandidaat-raadslid Nelleke Hegeman – Mekking was het een erg waardevolle dag. “Uit de gesprekken komt duidelijk naar voren dat schulden en armoede een enorme impact hebben op het leven van mensen en hun gevoel van eigenwaarde. Maar ook dat schaamte er soms voor kan zorgen dat mensen pas laat hulp vragen. Dat is echt niet nodig. Want hoe eerder je hulp vraagt, hoe beter het is. En er zijn genoeg mensen die zich, vaak als vrijwilliger, in willen zetten voor anderen die wat extra hulp kunnen gebruiken. Ik vind dat echt heel mooi en bijzonder.”

19 februari: ook de DLP loopt door Slichtenhorst

“De Lokale Partij vindt dat het natuurgebied in Slichtenhorst, vooral rondom de brede beek, beschermd dient te worden tegen volkshuisvesting. De Lokale Partij is voor woningbouw, maar ook voor het behoud van de Nijkerkse natuur.” Dat schrijft de Lokale Partij op haar Facebookpagina.

12 februari: Circulaire fietsen voor ChristenUnie-SGP

De lokale ChristenUnie-SGP zet in de komende campagneweken twee opvallende fietsen in. Met deze fietsen gaan de kandidaten op pad om mensen in het zonnetje te zetten die zich belangeloos voor een ander inzetten. Campagneleider Jaco van Putten licht toe: “Naast wonen en zorg is het thema duurzaamheid erg belangrijk voor onze partijen. De twee fietsen die wij gaan gebruiken zijn helemaal Hollands en volledig van gerecycled plastic gemaakt. Als voorbeeld van duurzaamheid, lef en innovatie past die fiets heel goed bij ons: gericht op een duurzame toekomst. Daarnaast is de fiets ook sociaal verantwoord, een deel van de fiets is in een sociale werkvoorziening gemaakt.”
Kandidaten op de kieslijst Marina Lanting en Menno Aman mochten de fietsen inwijden. Menno: “Op deze fietsen brengen we als kandidaat-raadsleden de komende maand bezoekjes aan mensen, organisaties en initiatieven die voor een waardevolle inbreng zorgen in onze samenleving.

11 februari: het VVD home is open

Het VVD Home is gevestigd in het pand aan het Molenplein waar voorheen D-reizen zat. Het VVD Home is elke vrijdagmiddag en zaterdag open. Hier kunt u met vragen aan de kandidaten van de VVD terecht.
Lijsttrekker Niels Staal is blij met het VVD Home: ‘’Dit is een mooie manier om op een laagdrempelige manier met de Nijkerkers in gesprek te gaan. Wij kunnen hier mensen uitnodigen om het te hebben over onze mooie gemeente. Iedereen is welkom om langs te komen.’’
Het VVD Home is tot aan de verkiezingen open.

5 februari: CDA wil  Slichtenhorst beschermen

De Stichting Buurtschap Slichtenhorst heeft de lokale CDA-fractie via een rondleiding in het gebied bijgepraat over de ontwikkelingen in het gebied.
Het overleg vond al wandelend plaats in het uitgestrekte gebied tussen de Buntwal en de Slichtenhorsterweg. Het CDA en de stichting zijn het eens: Slichtenhorst is een stuk kostbaar buitengebied wat beschermd moet worden tegen verstedelijking en bebouwing. CDA-lijsttrekker Matthias Blankesteijn: ‘Het CDA staat voor bescherming van ons kostbare buitengebied. Daarom willen wij Slichtenhorst beschermen tegen woningbouw en verstening. Voor woningbouw kijken we naar andere locaties, zoals in de Havenkom en bij Luxool. Wat het CDA betreft een logische keuze: op die manier kunnen we woningen bouwen voor onze inwoners, maar ons kostbare buitengebied beschermen en behouden voor natuur, recreatie en natuurlijke onze boeren.’

Dossier: Verkiezingen

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen