St Jansdal kiest voor duurzame zorg

Foto:

Je voetafdruk op het milieu verkleinen. Hoe doe je dat?

Hierover zijn afspraken gemaakt in de landelijke Green Deal Duurzame Zorg. “Het St Jansdal kiest bewust voor duurzame zorg”, geeft Arend Jan Poelarends (lid raad van bestuur) aan. “Daarom ondertekenen wij deze Green Deal, zodat de zorg ook op de lange termijn goed is voor patiënten, bezoekers, medewerkers en het milieu.”

Projectleider Erika Geelkerken: “We leven in Nederland alsof wij drie aardbollen hebben. Dat is niet duurzaam. Om onze footprint te verminderen zetten wij als ziekenhuis in op tweederde minder en eenderde anders. De Green Deal gaat over de bijdrage die de zorgsector kan leveren aan het verbeteren van het milieu. Een van de doelen is het verminderen van de CO2-uitstoot. Het St Jansdal wil de uitstoot voor 2030 met vijfenvijftig procent omlaag krijgen.”

Een ander speerpunt is circulair inkopen, zodat ons afval weer ingezet kan worden als grondstof. Met leveranciers worden afspraken gemaakt over duurzaamheid. Daarnaast zet het ziekenhuis volop in op het scheiden van de afvalstromen. “Minder gebruik van materialen en hergebruik van materialen is natuurlijk nog beter”, aldus Erika. “In de zorgsector liggen hiervoor veel kansen bij voeding, medische hulpmiddelen, wegwerpproducten, meubilair, bedrijfskleding, wasgoed, facilitaire producten en bouwmaterialen.”

De Green Deal gaat ook over het creëren van een gezonde zorgomgeving voor zorgprofessionals, patiënten en bezoekers. Daarnaast wordt gewerkt aan schoner water door het verminderen van medicijnresten in het oppervlaktewater en grondwater.

Duurzaamheid is iets wat iedereen aangaat. Met de slogan ‘Dit doen wij, wat doe jij?’ is het ziekenhuis daarom een programma met ambassadeurs gestart om het leveren van duurzame zorg te stimuleren en te werken aan de doelen van de Green Deal.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen