Leges lang niet altijd kostendekkend

Foto:

De gemeente Nijkerk maakt meer kosten voor haar dienstverlening dan zij in rekening brengt bij inwoners.

Dat komt, onder andere, omdat de tarieven niet met regelmaat berekend worden. Dat heeft de Rekenkamercommissie uitgezocht.

Winst maken op leges mag niet

Als inwoners van Nijkerk bijvoorbeeld een paspoort aanvragen of gaan trouwen, betalen ze daarvoor een bedrag aan de gemeente: de zogenoemde leges. Ook als een vergunning nodig is voor bijvoorbeeld een dakkapel of uitbouw zijn leges verschuldigd.

Het bedrag dat de gemeente daarvoor vraagt, mag niet hoger zijn dan de kosten die de gemeente maakt voor de dienstverlening: de gemeente mag er geen winst op maken. Dat doet de gemeente ook niet.

Tarieven soms te laag

Uit het onderzoek blijkt dat de tarieven van de gemeente niet te hoog zijn. We betalen daar dus niet niet teveel voor.

In een aantal gevallen brengt de gemeente zelfs niet alle gemaakte kosten in rekening. De tarieven zijn te laag.
Een oorzaak daarvan is dat tarieven niet met regelmaat berekend worden, maar alleen jaarlijks verhoogd met een inflatiecorrectie. Het risico bestaat dan dat tarieven na een aantal jaar niet meer aansluiten bij de kosten die de gemeente maakt. Dat is niet altijd zo. De leges voor omgevingsvergunningen zijn bijvoorbeeld wel kostendekkend.

Gemeenteraad krijgt onvoldoende inzicht

Het college moet  de gemeenteraad laten zien in hoeverre de leges kostendekkend zijn. Het college dient daarover informatie te geven in de begroting en de jaarstukken. De rekenkamercommissie concludeert, dat de raadsleden met de informatie die ze nu krijgen onvoldoende inzicht hebben in de berekening en kostendekkendheid van de leges.

Aanbevelingen

De rekenkamercommissie raadt de gemeente aan om regelmatiger de tarieven te berekenen.

Dan sluiten de tarieven wel aan bij de kosten die de gemeente maakt voor dienstverlening. Ook vindt de rekenkamercommissie dat de gemeenteraad meer informatie moet ontvangen over de kostenonderbouwing van leges en de mate waarin tarieven kostendekkend zijn. Dan kan de raad beter sturen op de tarieven.

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en doet onderzoek voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen