Regio Foodvalley: “Nieuwe balans nodig tussen natuur en voedselproductie”

Foto:

Regio Foodvalley – het samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen – werkt met andere overheden en belangenorganisaties aan een ruimtelijk-economisch perspectief voor het landelijk gebied.

Dat is nodig omdat het landelijk gebied voor grote uitdagingen staat, onder andere vanwege de stikstof- en klimaatcrisis, maar ook vanwege de behoefte aan woningen. In het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG) komt te staan wat het samenwerkingsverband moet en wil doen voor een duurzame toekomst van het landelijk gebied.

“Ons doel is een nieuwe balans tussen natuur en voedselproductie”, zegt wethouder Jan Pieter van der Schans (Ede), in Regio Foodvalley mede verantwoordelijk voor de landbouwtransitie. “Het is belangrijk dat we zelf dit initiatief nemen. Regio Foodvalley is cruciaal om de landelijke doelen op het gebied van natuur en stikstof te kunnen halen. Wij bieden hier praktijk, kennis en ondernemerschap en hebben een traditie van samenwerking. Alle ingrediënten om een vitaal en toekomstbestendig platteland te ontwikkelen, zijn aanwezig. Wij gaan de komende tijd in gesprek met boeren en andere belanghebbenden om samen een goed toekomstplan te maken.”

Ontwikkelprincipes

De Contourennotitie – het startdocument om straks het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied te kunnen schrijven – gaat uit van vijf ontwikkelprincipes voor de toekomst van het landelijk gebied:

1. Het bodem- en watersysteem is leidend.
Het bodem- en watersysteem in de regio zijn, onder andere met het oog op klimaatverandering, zó belangrijk dat deze leidend worden bij de ruimtelijke inrichting van Regio Foodvalley.

2. Natuurkwaliteit en gezonde leefomgeving zijn randvoorwaardelijk
Biodiversiteit is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde leefomgeving en een gezonde voedselproductie. Daarom wordt de Basiskwaliteit Natuur (BKN) beschreven. Deze BKN geeft aan waar landschap en biodiversiteit versterkt moet worden om het natuurlijke systeem te herstellen – in de stad en daarbuiten.

3. De identiteit van het gebied staat centraal.
Regio Foodvalley behoudt en versterkt de identiteit van het gebied. Voor het toevoegen van nieuwe functies (zoals wonen, zorg, economie en recreatie) geldt: ‘Ja, mits het past bij en bijdraagt aan de identiteit van onze regio’.

4. Economische en sociale vitaliteit met meervoudig ruimtegebruik.
De ontwikkeling van de landbouw én de toename van nieuwe functies in het gebied kunnen elkaar versterken.

5. Regio Foodvalley is een proeftuin voor toekomstbestendige voedselproductie.
Regio Foodvalley is een van de proeftuinen voor de transitie naar kringlooplandbouw, onder andere door innovatie door duurzame, slim-technologische oplossingen. Dat doet ze in twee pijlers: de gebouwgebonden voedselproductie en de bodemgebonden landbouw.

Van Contourennotitie naar perspectief

De Contourennotitie wordt de komende weken aan alle acht gemeenteraden voorgelegd. Op basis hiervan wordt het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied geschreven. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de Landbouwstuctuuranalyse, die is opgesteld door Wageningen University & Research (WUR). Ook gaat Regio Foodvalley in gesprek met diverse belanghebbenden.

Het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied zélf moet in het najaar van 2023 klaar zijn en wordt dan – ter besluitvorming – aan de gemeenteraden aangeboden.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen