Aantal verstrekte WW-uitkeringen in Amersfoort stabiliseert

Foto:

AMERSFOORT – Eind september verstrekte UWV 2.850 WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort.

Dat waren er 25 minder dan een maand geleden, een daling van 0,9%.

Personeelstekorten doen zich voor in vrijwel alle sectoren. Vandaag publiceert UWV een artikel over relevante banen voor de energietransitie. Daaruit blijkt dat veel extra technisch en ICT-personeel nodig is. Om de energietransitie te doen slagen zullen werkzoekenden moeten worden gestimuleerd om in deze beroepen te gaan werken.
UWV verstrekte eind september in Amersfoort 2.850 lopende WW-uitkeringen. Dat is een afname met 0,9% (-25 WW-uitkeringen) ten opzichte van augustus dit jaar. Ten opzichte van een jaar eerder zijn er 896 uitkeringen minder (-23,9%). Het WW-percentage bleef gelijk en kwam net als vorige maand uit op 1,5% van de regionale beroepsbevolking. Landelijk is het WW-percentage in de afgelopen maand ook gelijk gebleven (1,6%).

De afname van het aantal WW-gerechtigden zien we in veel sectoren terug. De meeste personen met een WW-uitkering zijn nog steeds afkomstig uit de sector overige commerciële dienstverlening (691). Een jaar geleden waren dit overigens nog 937 personen. Een andere sector van waaruit een hoger aantal personen een WW-uitkering ontvangt, is de sector zorg en welzijn (462). Bedrijven die vanwege de energietransitie op zoek zijn naar personeel, kunnen mogelijk nog putten uit een aanbod van 172 werkzoekenden die als WW-gerechtigde zijn geregistreerd in de arbeidsmarktregio Amersfoort vanuit de sector metaalindustrie, installatie en voertuigen.

Klimaatbanen Energiesysteem

De energietransitie is actueler dan ooit. Om deze transitie en bijbehorende innovaties te realiseren is veel vakbekwaam technisch en ICT-personeel nodig in beroepen waar al grote tekorten zijn. In de vorige week verschenen publicatie Klimaatbanen Energiesysteem biedt UWV inzicht in de specifieke beroepen en werkzaamheden waarom het gaat, en welke kennis en competenties ervoor nodig zijn. Beroepen die hiervoor nodig zijn, zijn vaak (elektro)technisch van aard. Denk aan elektriciens/installatiemonteurs E, monteurs elektriciteitsnetten (laag-, midden- en hoogspanning) en lassers. Ook zijn er veel technische beroepen in de voorbereiding én afronding bij betrokken, zoals vaklieden grond-, weg- en waterbouw, grondverzetmachinisten, kabelwerkers en stratenmakers. Daarnaast zijn er projectleiders, engineers, werkvoorbereiders, uitvoerders en tekenaars nodig.

Het oplossen van de krapte in deze klimaatbanen in de provincie Utrecht is ook een belangrijke ambitie van de Utrecht Talent Alliantie. De Utrecht Talent Alliantie bestaat uit regionale vertegenwoordigers van werkgevers in de grootste tekortsectoren, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, UWV, Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region.

Extra technisch en ICT-personeel nodig voor de energietransitie
Het aantal voor het energiesysteem relevante vacatures is vanaf 2020 in Amersfoort met 83% flink toegenomen. In het eerste kwartaal van 2020 stonden 650 vacatures open. In het tweede kwartaal van 2022 is dit gegroeid naar ruim 1.150 vacatures.

Aantal openstaande vacatures voor de relevante beroepen in het Energiesysteem in de arbeidsmarktregio Amersfoort 2020 – 2022 (per kwartaal) en aantal vacatures 2022 2e kwartaal
A-foort Vacatures Energiesysteem
Bron: UWV. Het gaat hier om beroepen in de schema’s duurzame energieopwekking (zonneparken, windturbines), altijd genoeg stroom en elektriciteitsnet. De figuren geven de situatie weer voor alle relevante beroepen samen. Het is niet mogelijk weer te geven hoeveel vacatures direct gelinkt zijn aan de uitvoering van werkzaamheden voor het klimaatakkoord.

EnergiePrestatie Adviseur Woningen en project Energiebox

In de regio Amersfoort kun je via het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort worden opgeleid tot gecertificeerd Energie Prestatie Adviseur Woningen. Roy Derksen, Adviseur Werkgeversdienstverlening, WSP: ‘In de rol van EP/W adviseur onderzoek je de energiezuinigheid van woningen en panden. Dit doe je aan de hand van een vast ‘test’ schema, waarna deze gegevens worden ingevoerd in een datasysteem. Hieruit volgt een energielabel. Vanuit dit energielabel kunnen bewoners of verhuurders geholpen worden door middel van verbeteradviezen voor hun woning met als doel het energieverbruik te verlagen.’ ‘Het afgelopen jaar zijn circa 15 mensen aan de slag geholpen in deze branche, omdat deze opleiding volop baankansen biedt. Onze samenwerkingspartner Onze Joost detacheert deelnemers bij opdrachtgevers en biedt daarbij ook baangarantie. Dit jaar nemen er nog eens 6 deelnemers vanuit de regio Amersfoort deel aan dit leerwerktraject van 3 tot 6 maanden,’ aldus Roy.

Sinds een aantal weken is het WSP regio Amersfoort de werving voor energiecoaches gestart t.b.v. het project Energiebox. Vanuit de gemeente Amersfoort wordt er ingezet op het coachen van mensen die de energietoeslag hebben aangevraagd. Deze bewoners ontvangen een brief en kunnen indien gewenst persoonlijke tips over bewust omgaan met energie en energiebesparende producten ontvangen. Mylène Hatzmann, accountmanager, WSP: ‘De energiearmoede is groot in de regio Amersfoort. De energiecoaches bij Energiebox zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en tegelijkertijd ook vaak ervaringsdeskundigen. Doordat deze mensen dezelfde problematiek kennen, kunnen ze deze functie goed vervullen. Vanuit de gemeente helpen we de geselecteerde energiecoaches en planners duurzaam aan het werk.’ Na een korte interne opleiding wordt er een jaarcontract met zicht op een vaste aanstelling aangeboden. ‘Bewoners en eigenaren van woningen worden door meerdere gesprekken met de energiecoach en door het ontvangen van de Energiebox gestimuleerd om duurzaam energiebewust gedrag te vertonen. Door energie te besparen in hun woning raken zij ook betrokken bij de energietransitie. Een win-win situatie,’ legt Mylène uit.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen