Vergoedingen voor gemeentediensten moeten kostendekkend zijn

Foto:

Als de gemeente je een dienst verleent, moet je daarvoor betalen.

Bijvoorbeeld het verstrekken van een paspoort, of het aanvragen van een vergunning, of een uittreksel uit het bevolkingsregister. Daar krijg je een rekening voor: leges. Die leges blijken vaak niet kostendekkend te zijn. De gemeente legt er op toe.

Kostendekkend tenzij

100% kostendekkend is daarom de bedoeling in de toekomst, maar daar kan wel van afgeweken worden. Een paar voorbeelden

  • Er wordt een tarief van € 0,00 berekend voor een collectevergunning voor een ideëel doel
  • De tarieven voor het aanvragen van een gehandicapten- parkeerkaart of een urgentieverklaring huurwoning zijn niet 100% kostendekkend.
  • Het is niet handig om een een vergunning voor een straatfeest of dorpsdag door een buurt- of dorpsvereniging duur te maken.

Omdat in deze voorbeelden de kosten niet helemaal worden gedekt, kan de gemeente andere leges duurder maken dan strikt nodig.

Groene leges

Vergroening, duurzaamheid en de energietransitie zijn speerpunten voor de komende jaren. Al gauw wordt daarbij ook naar de belastingen gekeken als instrument om het gedrag te beïnvloeden. Die mogelijkheden zijn er ook. Ze zitten voornamelijk in de differentiatie van de tarieven. Voorbeelden hiervan zijn een vrijstelling van parkeerbelasting voor elektrische auto’s of een afvalstoffenheffing gebaseerd op de hoeveelheid afval die je aanbiedt, de zogeheten Diftar. Deze laatst genoemde vorm wordt in Nijkerk al toegepast.

Toch wil dhet college niet veel verder gaan. Er zijn nog teveel haken en ogen aan. Maatregelen, die sympathiek ogen zijn niet altijd bewezen effectief. Ook juridisch gezien bevindt de gemeente zich hierbij nog op onontgonnen terrein. Dat levert rechtsonzekerheid op. Er kan zomaar iemand naar de rechter stappen omdat zijn buurman bijvoorbeeld dankzij groene maatregelen minder leges hoeft te betalen.

In december moet de gemeenteraad er een beslissing over nemen.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen