Ontwikkelingen Kerkplein en parkeren in het centrum

Foto:

De parkeerplekken komen vlak bij  het Kerkplein.

De gemeente Nijkerk onderzoekt samen met initiatiefnemers Van Wijnen, Smink Vastgoed en Woningstichting Nijkerk (WSN) wat de vervolgstappen kunnen zijn voor het Bouwplan Kerkplein en parkeren in het centrum van Nijkerk.

Alle betrokken partijen willen graag zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk bouwplan blijven. Veel inwoners, belanghebbenden en belangstellenden kunnen zich namelijk in het plan vinden en hebben meegedacht. Daarnaast is er natuurlijk de wens van iedereen om deze locatie zo kort mogelijk braak te laten liggen en te starten met de bouw op deze prachtige plek in het hart van Nijkerk.

In het oorspronkelijke plan, dat het college van de gemeente Nijkerk eerder aan de gemeenteraad presenteerde, zouden 95 openbare parkeerplaatsen onder het Bouwplan Kerkplein gerealiseerd worden. Deze parkeerplaatsen zou de gemeente aankopen. Dit plan bleek juridische en financiële risico’s met zich mee te brengen, onder meer vanuit het kader van de Wet Markt & Overheid. Daarom heeft de gemeenteraad toen het college gevraagd om te onderzoeken of er alternatieve scenario’s zijn.

Mogelijke kansen

Er wordt nu onderzocht of de parkeerplaatsen die nodig zouden zijn voor het nieuwe, te herontwikkelen woonzorgcentrum St. Jozef, kunnen worden gevonden in het er direct naastgelegen Bouwplan Kerkplein. Op die manier kan het ontwerp van het Bouwplan Kerkplein grotendeels in stand worden gehouden. Er hoeft dan ook geen parkeergarage onder het nieuwe St. Jozef te worden gebouwd. Deze oplossing is waarschijnlijk niet helemaal voldoende om het Bouwplan Kerkplein alsnog financieel uitvoerbaar te maken, maar biedt wel perspectief. Zodra er meer zicht is op een financieel haalbaar plan wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college verwacht dat dit voorstel voor de zomer van 2023 voorgelegd kan worden.

Parkeervraagstuk omgeving Kerkplein

De locatie Kerkplein zal dus, door grote financiële en juridische risico’s, niet in openbare parkeerplekken voorzien. Voor de parkeerdruk rond het Kerkplein moet een andere oplossing worden gevonden. Er zijn in mei en oktober 2022 onderzoeken naar de parkeerdruk in het centrum van Nijkerk uitgevoerd. Deze resultaten worden gebruikt om nieuwe uitgangspunten op te stellen voor het autoluw maken rondom het Kerkplein. Aan de klankbordgroep Kerkplein zal opnieuw gevraagd worden om een advies te geven aan het college op de ontwerpuitgangspunten. De verwachting is dat het college medio 2023 een voorstel aan de gemeenteraad kan voorleggen.

In gesprek met eigenaar parkeergarage Oosterpoort

Er zijn gesprekken tussen de eigenaar van de parkeergarage Oosterpoort en de gemeente Nijkerk. Samen wordt er gekeken op welke manier de parkeerexploitatie kan worden vormgegeven. De komende periode gaan beide partijen verder met het verkennen van een mogelijke exploitatie dan wel aankoop. Juridische vraagstukken worden hierin meegenomen. De verwachting is dat het college medio 2023 het voorgenomen besluit aan de gemeenteraad kan presenteren.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen