College kiest voor andere aanpak duurzaamheidsplannen (video)

Foto:

Naar aanleiding van inspraakreacties gaat het college de duurzaamheidsplannen van de gemeente anders aanpakken.

Er komt meer ruimte voor lokaal eigendom. Dat is de boodschap van het college aan de gemeenteraad van Nijkerk over de gewijzigde duurzaamheidsplannen voor het gebied langs de A28. De eerdere plannen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken zijn aangescherpt.

Ondanks de andere aanpak blijven de duurzaamheidsambities onveranderd, zo schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Nijkerk wil en moet in 2050 energieneutraal zijn. Dat lukt als we met z’n allen minder energie gaan gebruiken, de energie die we wel nodig hebben duurzaam opwekken en de lusten en lasten zo veel mogelijk in één hand komen.

Andere aanpak door inspraak

De andere aanpak is vooral een gevolg van de ruim tweehonderd zienswijzen die eind 2021/begin 2022 binnenkwamen, met name op het onderwerp windenergie. Het hoge aantal reacties was voor het college mede aanleiding om de gekozen aanpak te heroverwegen. Ook op een ander punt is en wordt goed geluisterd naar bewoners. In de wijk Corlaer leeft de vrees voor extra geluidsbelasting als daar windmolens komen. Dit onderwerp krijgt daarom apart aandacht.

Plannen

Het college gaat verder op de ingeslagen weg om te onderzoeken of het haalbaar is om langs de A28 minimaal twee windmolens te plaatsen en maximaal veertig hectare met zonnepanelen. Dit in combinatie met het versterken van de natuur- en landschapswaarden in de polder Arkemheen. Netwerkbedrijf Liander wil aan de slag met de bouw van een nieuw onderstation om te voorzien in de enorm toegenomen vraag naar elektriciteit. Daarnaast zet het college in op zo veel mogelijk zonnepanelen op bedrijventerreinen én op energiebesparing bij bedrijven.

Ruimte voor lokaal eigendom

Waar de plannen eerder onder de paraplu van één groot project vielen, kiest het college nu voor een eigen aanpak per onderdeel. Duurzaamheidswethouder René Windhouwer: “Dat maakt het eenvoudiger. En op deze manier hoeven de projectonderdelen niet op elkaar te wachten. Elk project krijgt namelijk zijn eigen planning. Hierdoor ontstaat ook meer ruimte voor lokaal eigendom. In de oorspronkelijke aanpak lag de verantwoordelijkheid voor het realiseren van het project bij de gemeente. In onze nieuwe aanpak krijgen inwoners en ondernemers veel meer de lead. We vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers meer zeggenschap krijgen. Dat betekent ook dat ze kunnen profiteren van de opbrengsten van de windmolens en de zonnevelden langs de A28.”

Zorgvuldig proces

Het omgooien van de aanpak heeft wel extra tijd gekost. Wethouder Windhouwer: “We kiezen nadrukkelijk voor een zorgvuldig proces. Dat betekent dat je soms kritisch moet zijn op bestaande plannen. We hebben bewust tijd geïnvesteerd in kwaliteit. Daardoor heeft de fase van de planvoorbereiding driekwart jaar extra gekost.”

Wethouder René Windhouwer over de veranderde aanpak.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]
Dossier: Energietransitie
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen