De Stadshaven Nijkerk vormt een aantrekkelijk stedelijk woon- en leefgebied

Foto:

De gemeente wil al jaren het gebied van de Havenkom omvormen tot een aantrekkelijk stedelijk woon- en leefgebied.

Het project Stadshaven Nijkerk biedt groen stedelijk wonen met ruimte voor recreatie dichtbij voorzieningen en het levendige stadshart. “In dit mooie plan is er een goede mix die aansluit bij de actuele vraag van woningen. Zo zijn er zowel betaalbare, kleine en levensloopbestendige woningen als traditionele rijwoningen en stadswoningen in het hogere segment”, geeft wethouder Esther Heutink-Wenderich aan.

De concept-gebiedsvisie is de basis geweest voor de subsidieaanvraag Woningbouwimpuls van het Rijk en de provincie Gelderland. Op 15 december 2021 is er een rijkssubsidie toegekend van 4,16 miljoen euro en een provinciale subsidie van 0,64 miljoen euro. Voor eind 2024 moet er wel met de bouw begonnen zijn.

Vervolgstappen

Na het toekennen van de subsidies zijn er meerdere gesprekken geweest met omwonenden en andere betrokkenen. Verder zijn inhoudelijke aspecten als verkeer, duurzaamheid en waterhuishouding onderzocht. In grote lijnen is de gebiedsvisie Stadshaven Nijkerk hetzelfde gebleven. Deze visie is te vinden op se site van de gemeente.

Groen stedelijk wonen

De gebiedsvisie gaat uit van stedelijk wonen in een groene omgeving. De nieuwe bebouwing bij het centrum is kleinschalig en laag (drie tot vier bouwlagen). Deze sluit aan op het bestaande met vergelijkbare hoogte. Richting het bedrijventerrein wordt de woondichtheid groter en zijn er meer appartementen (maximaal 14 bouwlagen). Ieder bouwblok heeft een afwisselende samenstelling van verschillende soorten woningen voor diverse doelgroepen.

Parkeren

Het gebied van Stadshaven Nijkerk wordt onderdeel van het ‘centrumgebied’. Het voldoet aan de daarvoor vastgestelde parkeernorm. In de gebiedsvisie zijn aanpassingen gedaan voor de parkeeroplossingen. De woningen in de categorie ‘sociale huurwoningen’ krijgen, net als de bezoekers, de mogelijkheid om op maaiveld in de openbare ruimte te parkeren. Voor de overige woningen is er een gebouwde parkeervoorziening.

Ontwikkeling in fasen

De ontwikkeling van fase 1a (herontwikkeling locatie huidige stadhuis) is onderdeel van het project Stadshaven Nijkerk. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan hiervoor vastgesteld. Voor de locatie ‘Meubel- en Tapijthal’ is de bestemmingsplanprocedure opgestart. De gemeenteraad moet hierover nog een besluit nemen. Per deelgebied wordt gezocht naar een samenwerkingsvorm met eigenaren en de projectontwikkelaars die past binnen de kaders van de ontwikkeling. Dit geldt ook voor het invullen van de regierol van de gemeente Nijkerk.

Vervolgproces

De gemeenteraad moet een besluit nemen over de gebiedsvisie Stadshaven Nijkerk en het plangebied aanmerken als ‘centrumgebied’. Na vaststellen van deze visie wordt deze vertaald in een bestemmingsplan. De gesprekken met de grondeigenaren in het plangebied worden voortgezet.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter, LinkedIn, Instagram en Mastodon, of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen